Útbýting 120. þingi, 160. fundi 1996-06-04 17:35:56, gert 19 11:4

Símgjöld stjórnmálasamtaka, 508. mál, svar samgrh., þskj. 1188.

Störf tannsmiða, 480. mál, svar heilbrrh., þskj. 1187.