Útbýting 120. þingi, 161. fundi 1996-06-05 14:04:45, gert 24 11:9

Náttúruvernd, 366. mál, brtt. ÓÖH, þskj. 1215.