1996-12-09 15:22:21# 121. lþ.#F 37.#3. fundur. Almenn hegningarlög., til 15:23:20| A gert 10 9:20
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 97. mál (vernd gegn mismunun). --- Þskj. 100, nál. 250.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:22]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.