Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 11:57:58, gert 22 16:37

Grunnskólar, 254. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 474.

Lögmenn, 255. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 475.