Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 20:34:22, gert 22 16:37

Frestun á fundum Alþingis, 261. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 495.

Hafsbotnsréttindi Íslands í suðri, 107. mál, svar utanrrh., þskj. 413.