Ferill 203. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 203 . mál.


229. Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um lögskráningu sjómanna, nr. 43/1987, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 121. löggjafarþingi 1996.)1. gr.


    Í stað ártalsins „1996“ 7. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: 1997.

2. gr.


    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.


    Með lögum nr. 16/1994, um breytingu á lögum um lögskráningu sjómanna, nr. 43/1987, var lögfest öryggisfræðsla fyrir sjómenn og eiga lögskráningarstjórar að hafa eftirlit með henni. Í lögunum var veittur aðlögunartími til 31. desember 1995 fyrir skipstjórnarmenn en 31. desember 1996 fyrir aðra skipverja. Með lögum nr. 162/1995 var aðlögunartími til handa skipstjórnarmönnum framlengdur til 31. desember 1996. Ástæðan var sú að þrátt fyrir aðlögunartíma hafði töluverður hópur skipstjórnarmanna enn ekki lokið öryggisfræðslunámi.
    Skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna hefur nú lagt til að þessi frestur verði lengdur um eitt ár þar sem margir sjómenn muni ekki hafa sótt námskeið um áramót. Samkvæmt upplýsingum hans eru námskeið, sem skólinn mun halda til áramóta, fullbókuð og er ekki unnt að koma fleiri nemendum á þau. Ef umræddur frestur verður ekki veittur er því ljóst að ekki fæst lögskráning á mörg skip.Fylgiskjal.


Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:


Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum


um lögskráningu sjómanna.


    Í frumvarpinu er kveðið á um að skipstjórnarmenn verði að hafa hlotið öryggisfræðslu fyrir 31. desember 1997 í stað 31. desember 1996 eins og kveðið er á um í lögum nr. 16/1994, um breytingu á lögum um lögskráningu sjómanna, nr. 43/1987. Með frumvarpinu er því lagt til að aðlögunartími skipstjórnarmanna að þessari fræðsluskyldu verði framlengdur um eitt ár. Frumvarpinu fylgir ekki kostnaður fyrir ríkissjóð.