Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


449. Breytingartillaga


við frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá Kristni H. Gunnarssyni, Gísla S. Einarssyni, Bryndísi Hlöðversdóttur

og Kristínu Halldórsdóttur.


Þús. kr.

    Við 4. gr. 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi. 115 Nýsköpunarsjóður.
    Fyrir „15.000“ kemur     
20.000