Ferill 365. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 365 . mál.


782. Svarfjármálaráðherra við fyrirspurn Kristínar Ástgeirsdóttur um skiptingu skattgreiðslna.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvernig skiptust skattgreiðslur milli skattumdæma árið 1996 á grundvelli tekna ársins 1995, hlutfallslega og í heildarupphæðum, greint eftir kynjum eftir því sem við á:
         
    
    tekjuskattur einstaklinga,
         
    
    tekjuskattur fyrirtækja,
         
    
    virðisaukaskattur,
         
    
    tryggingagjald?
    Hversu margir einyrkjar greiddu tryggingagjald árið 1996, hversu há var heildarupphæðin og hvernig skiptist hún milli skattumdæma og kynja?


    Eftirfarandi töflur sýna tekjuskatt og útsvör einstaklinga, tekjuskatt fyrirtækja og tryggingagjald samkvæmt álagningu 1996 og virðisaukaskatt ársins 1996 skipt milli skattumdæma. Greint er á milli karla og kvenna þegar um er að ræða gjöld á einstaklinga. Fjárhæðir í svarinu eru í þúsundum króna og jafnframt er sýnd hlutfallsleg skipting milli skattumdæma. Umbeðnar upplýsingar um tryggingagjald einyrkja eru ekki til staðar en tafla 1. d sýnir m.a. álagningu þess á einstaklinga skipt eftir kyni.

1. a Tekjuskattar einstaklinga.Tekjuskattur

Karlar

Konur

Samtals

    

Þús. kr.

%

Þús. kr.

%

Þús. kr.

%Reykjavíkurumdæmi     
9.836.728
39 ,8 3.394.877 50 ,5 13.231.606 42 ,1
Reykjanesumdæmi     
7.182.679
29 ,1 1.820.867 27 ,1 9.003.545 28 ,6
Vesturlandsumdæmi     
1.159.789
4 ,7 229.631 3 ,4 1.389.420 4 ,4
Vestfjarðaumdæmi     
950.547
3 ,8 174.968 2 ,6 1.125.514 3 ,6
Norðurlandsumdæmi vestra     
754.782
3 ,1 151.585 2 ,3 906.367 2 ,9
Norðurlandsumdæmi eystra     
2.197.273
8 ,9 417.545 6 ,2 2.614.817 8 ,3
Austurlandsumdæmi     
1.092.371
4 ,4 195.480 2 ,9 1.287.851 4 ,1
Suðurlandsumdæmi     
989.704
4 ,0 248.768 3 ,7 1.238.472 3 ,9
Vestmannaeyjaumdæmi     
553.881
2 ,2 83.442 1 ,2 637.322 2 ,0
Samtals     
24.717.753
100 ,0 6.717.163 100 ,0 31.434.915 100 ,0

Útsvar einstaklinga

Karlar

Konur

Samtals


Þús. kr.

%

Þús. kr.

%

Þús. kr.

%Reykjavíkurumdæmi     
5.210.483
36 ,6 3.219.697 42 ,6 8.430.180 38 ,7
Reykjanesumdæmi     
3.959.895
27 ,8 1.963.370 26 ,0 5.923.265 27 ,2
Vesturlandsumdæmi     
759.657
5 ,3 359.411 4 ,8 1.119.068 5 ,1
Vestfjarðaumdæmi     
572.707
4 ,0 235.532 3 ,1 808.239 3 ,7
Norðurlandsumdæmi vestra     
514.886
3 ,6 255.054 3 ,4 769.941 3 ,5
Norðurlandsumdæmi eystra     
1.449.516
10 ,2 696.764 9 ,2 2.146.279 9 ,9
Austurlandsumdæmi     
725.423
5 ,1 319.512 4 ,2 1.044.935 4 ,8
Suðurlandsumdæmi     
720.253
5 ,1 399.117 5 ,3 1.119.371 5 ,1
Vestmannaeyjaumdæmi     
306.358
2 ,2 106.867 1 ,4 413.225 1 ,9
Samtals     
14.219.179
100 ,0 7.555.323 100 ,0 21.774.502 100 ,0Tekjuskattur og útsvar einstaklinga

Karlar

Konur

Samtals


Þús. kr.

%

Þús. kr.

%

Þús. kr.

%Reykjavíkurumdæmi     
15.047.212
38 ,6 6.614.574 46 ,3 21.661.786 40 ,7
Reykjanesumdæmi     
11.142.574
28 ,6 3.784.236 26 ,5 14.926.810 28 ,1
Vesturlandsumdæmi     
1.919.446
4 ,9 589.042 4 ,1 2.508.488 4 ,7
Vestfjarðaumdæmi     
1.523.254
3 ,9 410.499 2 ,9 1.933.753 3 ,6
Norðurlandsumdæmi vestra     
1.269.668
3 ,3 406.640 2 ,8 1.676.308 3 ,2
Norðurlandsumdæmi eystra     
3.646.788
9 ,4 1.114.308 7 ,8 4.761.097 8 ,9
Austurlandsumdæmi     
1.817.794
4 ,7 514.992 3 ,6 2.332.785 4 ,4
Suðurlandsumdæmi     
1.709.958
4 ,4 647.885 4 ,5 2.357.843 4 ,4
Vestmannaeyjaumdæmi     
860.239
2 ,2 190.308 1 ,3 1.050.547 2 ,0
Samtals     
38.936.932
100 ,0 14.272.485 100 ,0 53.209.417 100 ,0


1. b Tekjuskattur lögaðila.Þús. kr.

%Reykjavíkurumdæmi     
3.380.211
65 ,1
Reykjanesumdæmi     
904.248
17 ,4
Vesturlandsumdæmi     
70.325
1 ,4
Vestfjarðaumdæmi     
184.383
3 ,5
Norðurlandsumdæmi vestra     
76.005
1 ,5
Norðurlandsumdæmi eystra     
337.562
6 ,5
Austurlandsumdæmi     
83.866
1 ,6
Suðurlandsumdæmi     
114.428
2 ,2
Vestmannaeyjaumdæmi     
43.944
0 ,8
Samtals     
5.194.972
100 ,0
1. c Virðisaukaskattur.Útskattur þús. kr.

%

Innskattur þús. kr.

%

Álagning þús. kr.

%Reykjavíkurumdæmi     
66.120.938
47 ,7 48.203.762 53 ,3 17.917.176 37 ,1
Reykjanesumdæmi     
17.488.314
12 ,6 14.828.250 16 ,4 2.660.065 5 ,5
Vesturlandsumdæmi     
4.160.409
3 ,0 3.898.090 4 ,3 262.319 0 ,5
Vestfjarðaumdæmi     
2.575.669
1 ,9 3.184.463 3 ,5 -608.794 -1 ,3
Norðurlandsumdæmi vestra     
2.694.878
1 ,9 3.232.167 3 ,6 -537.289 -1 ,1
Norðurlandsumdæmi eystra     
7.830.485
5 ,6 7.615.734 8 ,4 214.751 0 ,4
Austurlandsumdæmi     
3.253.538
2 ,3 3.707.602 4 ,1 -454.064 -0 ,9
Suðurlandsumdæmi     
4.886.757
3 ,5 4.362.842 4 ,8 523.915 1 ,1
Vestmannaeyjaumdæmi     
1.242.487
0 ,9 1.343.713 1 ,5 -101.227 -0 ,2
Utan skattstofa     
1.945
0 ,0 1.366 0 ,0 579 0 ,0
Vsk. á innflutning í tolli     
28.463.574
20 ,5 0 0 ,0 28.463.574 58 ,9
Samtals     
138.718.995
100 ,0 90.377.988 100 ,0 48.341.007 100 ,0

    Varast verður að draga ályktanir af skiptingu álagðs virðisaukaskatts á milli umdæma þar sem samsetning skattskyldrar veltu er mjög misjöfn og leiðir til þess að álagning er neikvæð þar sem útflutningur er tiltölulega mikill.

1. d Tryggingagjald.Karlar

Konur

Lögaðilar


Þús. kr.

%

Þús. kr.

%

Þús. kr.

%Reykjavíkurumdæmi     
405.786
34 ,6 65.083 37 ,1 6.338.694 64 ,1
Reykjanesumdæmi     
360.879
30 ,8 53.101 30 ,3 1.290.523 13 ,1
Vesturlandsumdæmi     
80.449
6 ,9 8.189 4 ,7 330.925 3 ,3
Vestfjarðaumdæmi     
40.939
3 ,5 5.266 3 ,0 277.525 2 ,8
Norðurlandsumdæmi vestra     
39.942
3 ,4 8.882 5 ,1 227.059 2 ,3
Norðurlandsumdæmi eystra     
90.641
7 ,7 14.624 8 ,3 684.717 6 ,9
Austurlandsumdæmi     
51.028
4 ,3 7.543 4 ,3 300.359 3 ,0
Suðurlandsumdæmi     
78.959
6 ,7 9.527 5 ,4 290.124 2 ,9
Vestmannaeyjaumdæmi     
24.867
2 ,1 3.220 1 ,8 141.892 1 ,4
Samtals     
1.173.491
100 ,0 175.435 100 ,0 9.881.818 100 ,0