1998-06-05 14:49:52# 122. lþ.#F 146.#15. fundur. Gjöld af bifreiðum., til 15:14:13| L gert 29 14:12
[prenta uppsett í dálka] 146. fundur, 122. lþ.

Gjöld af bifreiðum, 2. umr.

Frv. meiri hl. efh.- og viðskn., 715. mál. --- Þskj. 1395, brtt. 1557.

[14:50]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[14:50]

Steingrímur J. Sigfússon:


[14:53]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:54]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 1557. --- Afbrigði samþ. með 36 shlj. atkv.

[14:55]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[14:56]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[15:04]

Steingrímur J. Sigfússon:


[15:09]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:11]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):