1997-10-21 13:33:53# 122. lþ.#F 13.#3. fundur. Meðferð og eftirlit sjávarafurða., til 13:34:22| A gert 5 13:9
[prenta uppsett í dálka] 13. fundur

Meðferð og eftirlit sjávarafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 171. mál (gildistaka EES-reglna). --- Þskj. 171.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.