1997-10-21 13:35:03# 122. lþ.#F 13.#5. fundur. Umgengni um nytjastofna sjávar., til 13:35:33| A gert 5 13:9
[prenta uppsett í dálka] 13. fundur

Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. fyrri umr.

Þáltill. PHB og ÁRÁ, 27. mál. --- Þskj. 27.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Till. vísað til síðari umr. með 36 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.