Ferill 341. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1018 – 341. mál.Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987 (ábyrgðar- og slysatrygg ingar).

Frá allsherjarnefnd.    Í stað orðanna „1. janúar“ í fyrri málslið 3. gr. komi: 1. júlí.