Ferill 201. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1433 – 201. mál.Breytingartillögur


við frv. til l. um loftferðir.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.


    Við 140. gr. Við greinina bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Samgönguráðherra er heimilt að höfðu samráði við Íslenska málnefnd að kveða nánar á um útgáfu þeirra með reglugerð.