Útbýting 123. þingi, 38. fundi 1998-12-11 19:13:10, gert 12 9:28

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. LB, þskj. 477; brtt. SvanJ, þskj. 478; brtt. HG, þskj. 479.