Ferill 537. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 897  —  537. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið. Ekki þótti tilefni til að senda frumvarpið út til umsagnar.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 22. febr. 1999.Vilhjálmur Egilsson,


form., frsm.


Steingrímur J. Sigfússon.


Valgerður Sverrisdóttir.Árni R. Árnason.


Gunnlaugur M. Sigmundsson.


Pétur H. Blöndal.Sigríður Jóhannesdóttir.


Einar Oddur Kristjánsson.


Ágúst Einarsson.