Útbýting 125. þingi, 71. fundi 2000-02-24 14:43:21, gert 28 10:1

Félagsleg aðstoð, 398. mál, frv. MF og JóhS, þskj. 656.

Leigulínur til gagnaflutnings, 395. mál, fsp. SvanJ, þskj. 653.