Útbýting 125. þingi, 71. fundi 2000-02-24 17:49:27, gert 6 9:36

Almannatryggingar, 408. mál, frv. MF o.fl., þskj. 666.

Löggæsla í Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi, 411. mál, fsp. SJóh, þskj. 669.

Skattar, tollar og gjöld af barnavörum, 410. mál, fsp. BH, þskj. 668.

Undanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda, 412. mál, fsp. KLM, þskj. 670.

Úrbætur á aðstöðu öldrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossi, 409. mál, fsp. MF, þskj. 667.