2000-04-26 13:38:09# 125. lþ.#F 102.#14. fundur. Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna., til 13:40:03| A gert 26 17:44
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 125. lþ.

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 241. mál. --- Þskj. 293, nál. 1002.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:38]

Brtt. í nál. 1002 samþ. með 48 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.