2000-05-10 02:28:49# 125. lþ. 111.21 fundur 485. mál: #A brunavarnir# (heildarlög) frv. 75/2000, Frsm. ÓÖH (andsvar)
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 125. lþ.

[26:28]

Frsm. umhvn. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):

Virðulegi forseti. Með þessu ákvæði í 12. gr. frv. sem hv. þm. Ögmundur Jónasson gerir að umtalsefni, að heimilt sé að fela skoðunarstofum eftirlit, er átt að sveigja er möguleg hvað þetta varðar. Aðstæður sveitarfélaga og slökkviliða eru mismunandi. Lögin ná til allra slökkviliða og allra sveitarfélaga í landinu. Með þessu er verið að opna þann möguleika að sveitarfélögin geti nýtt sér aðrar leiðir en að festa þetta algjörlega í eitt form.

Eins og ég veit að hv. þm. sér þá er aðeins um heimild en ekki beinlínis um stefnumótun að ræða, þ.e. að fela eigi þetta í hendur öðrum, nema síður sé.