1999-11-22 15:33:56# 125. lþ.#F 30.#6. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 15:34:21| A gert 22 21:1
[prenta uppsett í dálka] 30. fundur, 125. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 200. mál. --- Þskj. 233.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 50 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.