Útbýting 125. þingi, 35. fundi 1999-12-03 15:28:39, gert 6 9:36

Útlán hjá tryggingafélögum og eignarleigum, 247. mál, fsp. JóhS, þskj. 303.