2001-04-06 14:06:48# 126. lþ.#F 108.#11. fundur. Skipan opinberra framkvæmda., til 14:07:08| A gert 17 15:0
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 126. lþ.

Skipan opinberra framkvæmda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 671. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:07]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.