2001-05-09 14:10:48# 126. lþ.#F 118.#4. fundur. Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn., til 14:13:20| A gert 10 8:29
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 126. lþ.

Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, frh. 2. umr.

Stjfrv., 391. mál. --- Þskj. 641, nál. 1152, brtt. 1153.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:11]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1153,1 samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1153,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1153,3 samþ. með 44 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

5.--11. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.