Útbýting 127. þingi, 131. fundi 2002-04-27 12:25:45, gert 29 8:47

Stjórn fiskveiða, 562. mál, brtt. EKG o.fl., þskj. 1404.