Ferill 329. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 718  —  329. mál.
Svarheilbrigðisráðherra við fyrirspurn Ástu Möller um aðgerðir á sjúkrahúsum og utan þeirra.


     1.      Hvaða aðgerðir, meðferð eða rannsóknir, sem Tryggingastofnun ríkisins greiðir samkvæmt samningum við sérfræðilækna eru einnig gerðar á sjúkrahúsum og hve margar slíkar aðgerðir voru gerðar á sjúkrahúsum annars vegar og utan þeirra hins vegar, árin 1997 og 2000?
    Til að svara fyrirspurninni var unnið meðfylgjandi yfirlit yfir aðgerðir og meðferðir sem framkvæmdar eru á Landspítala – háskólasjúkrahúsi, LSH, árið 2000, sambærilegt við lista frá Tryggingastofnun ríkisins, TR. Yfirlitið er þó ekki tæmandi þar sem komur ferlisjúklinga á slysa- og bráðamóttökur, geðdeildir og móttökur öldrunarsviðs og hluti ferliverka á kvennasviði eru ekki meðtalin.
    Upplýsingakerfi LSH eru mörg og misjöfn og fæst kerfin nýta sér gjaldnúmer og/eða heiti verks á gjaldskrá TR. Þá er nánast undantekning að sérgrein læknis sé skráð þar sérstaklega. Unnið er að samræmingu upplýsingakerfa og skráningar á LSH eftir sameiningu Landspítala og Borgarspítala.
    Hugtakið brúttóeiningar, sem notað er af sjúkratryggingum TR og Ríkisspítölum, þýðir heildareiningar fyrir verk og skiptist í launahluta og kostnaðarhluta. Frá því dregst hlutur sjúklings, sem getur verið mismunandi eins og fram kemur í svari við 2. lið, og eftir stendur þá hlutur TR.

Samanburðartölur fyrir LSH á fjölda læknisverka sem TR greiddi fyrir árið 2000.


TR LSH
Gjald-
nr.
Heiti verks Samtals
skipti
Samtals
brúttóein.
Samtals
skipti
Samtals
brúttóein.
2700101 Viðtal og skoðun v. stungusýnis til meinfrumurannsókna 325 5.362
2700201 Tekið stungusýni til meinfrumurannsókna 325 4.875
5100101 Viðtal og skoðun augnlæknis 51.988 623.856 4.083 48.996
5100201 Viðtal og skoðun aunglæknis án sérgreindra rannsókna og/eða aðgerða 5.323 79.845 193 2.895
5100301 Vitjun 49 1.225
5100401 Amslers-netrannsókn 84 336 4 16
5100402 Applantions tonometria 33.161 132.644 1.612 6.448
5100403 Dýptarskynspróf (a.m. titmus) 1.245 4.980 1 4
5100404 Exophthalmometria (a.m. hertel) 88 352 1 4
5100405 Keratometria 471 1.884 443 1.773
5100406 Keratoscopia 61 244 1 4
5100407 Litarskynspróf (a.m. ishihara) 432 1.728 1 4
5100408 Snertiskynsmæling hornhimnu (a.m. chochetbonnet) 10 40
5100409 Táraflæðispróf (a.m. schirmer) 452 1.808 6 24
5100501 Dýptarmæling framhólfs 29 203
5100502 Epilatio 333 2.317 4 28
5100503 Fluoresceinpróf á táragöngum 14 98 6 42
5100504 Frárennslispróf 96 672 6 42
5100505 Gonioscopia 245 1.715 24 168
5100506 Refractionsmæling (subj. refraction) 22.513 157.591 298 2.086
5100507 Rofnir samvextir í auga 59 410 5 35
5100508 Samhæfispróf 5.658 39.606 122 854
5100509 Skuggapróf 5.758 40.306 59 413
5100510 Táragöng könnuð 621 4.347 4 28
5100601 Augnbotnamyndataka 902 9.020 524 5.240
5100602 Augnlokamyndataka 155 1.550
5100603 Raufsjármyndataka 66 660 14 140
5100604 Smásjárskoðun á augnbotni 11.416 114.160 2.170 21.700
5100605 Smásjárskoðun á innanþekju (endothelium) 23 230 5 50
5100606 Subconjunctival inndæling lyfs 7 70 10 100
5100701 Tekin minni háttar húðæxli/húðbreytingarvörtur 55 605 4 44
5100801 Glæra fryst, brennd eða skafin 88 1.056 3 36
5100802 Kampimetria (bjerrum) 52 624
5100803 Saumtaka undir smásjá 163 1.956 42 504
5100901 Aðskotahlutur tekinn úr glæru 562 8.422 8 120
5100902 Chalazion-aðgerð 98 1.358 35 1.292
5100903 Opnaður abscess á tárasekk 6 90
5100904 Orthoptiskur status 1.180 17.700 93 1.395
5100905 Retrobulber inndæling lyfs 1 15 4 60
5100906 Táragöng stíluð (skurðstofuvinna með viðtali) 90 1.350 3 114
5101001 Biometria 294 4.998 654 11.118
5101002 Pachymetria 0 0 2 34
5101101 Leiðsludeyfing á auga 29 580 55 1.100
5101102 Sjónsviðspróf með tækjum 2.124 42.480 12 240
5101103 Terapeutiskar contac-linsur mátaðar 92 1.840 2 40
5101201 Fotocoagulatio, minni háttar 0 0 412 12.360
5101301 Botulinum inj. í vöðva kringum auga, á hálsi eða aðra grunnlæga staði hv.s. 5 175 31 1.195
5101501 Fluorescein angiografia 18 1.224 334 22.712
5102001 Minni háttar staðdeyfingar (t.d.vegna æxlis í húð) 30 120 10 80
5105101 Leiðsludeyfing á auga 148 1.480
5105301 Aðgerð með hátíðnistraumi eða frystingu 31 1.464 15 494
5105302 Táragöng stíluð 56 2.258 1 15
5105304 Chalazion-aðgerð 84 4.003 33 1.254
5105305 Xantelasma og tumor-brottnám af augnloki 33 1.470 9 342
5105306 Fyrsta viðgerð á slímhúð á auga og táragöngum 18 848 14 513
5105307 Augnglufa þrengd 5 225 2 76
5105501 Entropion-aðgerð 0 0 2 76
5105502 Ectropion-aðgerð 20 1.600 3 170
5105504 Tárasekkur tekinn 1 80 2 136
5105602 Entropion-aðgerð með vöðvatilfærslu 8 720 4 312
5105701 Bakfærsla eða úrnám augnvöðva á báðum augum 0 0 1 98
5105801 Blepharochalasis aðgerð efra/neðra 140 12.336 3 245
5105802 Ptosis-aðgerð 35 4.096
5105901 Aðgerð á augntóft 7 1.065
5200101 Sprautuviðtal barnalæknis 703 5.272
5200401 Viðtal og skoðun 33.763 658.378 3.357 65.462
5200501 Vitjun 10 250 2 50
5200601 Ráðgjafaviðtal 380 14.820
5200701 Álag v. skoðunar barns yngra en tveggja ára 15.010 60.040 223 892
5200801 Skyndigreining á streptococca-bakteríum í hálsi hjá börnum 1.101 4.404
5200802 Blóðtaka í rannsóknaskyni hjá börnum 2–4 ára 2 8
5200901 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 1.512 9.828 89 584
5200902 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 544 3.536
5201001 Blóðtaka í rannsóknaskyni hjá börnum yngri en 2 ára 1 7
5201101 Nákvæmt mat sérhæfðs barnalæknis 6.556 65.560 443 4.430
5201201 Molluscum contagiosum teknir í svæfingu 2 22
5201202 Spirometria með berkjuvíkkandi lyfi 32 352
5201301 Nákv. neurologisk sk. sérfr. í taugasjúkdómum og taugaskurðlækningum 917 11.004
5201501 Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 20 mín. 2 40
5201601 Ofnæmisrannsókn (percutan og intracutan seria) 2.138 62.002
5201801 Geðlækning, 1 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 45 mín. 19 665
5201901 Penicilín-próf 187 7.480
5202001 Óm- og doplerskoðun af hjarta, ætíð án viðtals 373 31.332
5202002 Ómskoðun á hjarta 1.115 57.980
5202101 Foreldraviðtal barnageðlæknis, 1/2 klst. hvert skipti, ekki skemur en 70 117 5.616
5202201 Fjölskylduviðtal/foreldrar og börn, meðferð 2 klst. hvert skipti 4 240
5300101 Viðtal og skoðun 18.565 297.040 17.785 284.560
5300201 Álag v. sérhæfðs mats (nákvæm orthopedisk skoðun) sérfræðings í bæklunarlækningum 6.837 68.370 29 290
5300202 Vitjun 0 0
5300301 Beinabiopsíur, perkutan 1 15 2 64
5300302 Liðhlaup sett (fingur, tá, olnbogi, öxl, hnéskel) 1 15
5300303 Losun á stórum lið í svæfingu 86 1.970 4 128
5300304 Sett gifs eða plastgifs 837 15.146 240 7.680
5300305 Tekið osteosyntesmaterial (minni háttar) 50 1.564 40 1.280
5300401 Aðgerð v. tendov. stenosans 84 4.223
5300402 Beinflutningur (graft) 10 295
5300403 Bunionectomi við litla liði (hönd, fót) 13 591 1 60
5300404 Dregið í stóran lið 1 30
5300405 Fasciotomia á útlim 37 1.358 2 120
5300406 Fingur eða tær teknar 16 708 4 180
5300407 Flexor tenotomiur 5 236
5300408 Meitlun á exostosum (litlum) 53 2.687 4 240
5300409 Miðhlutun smábeina/smáliða (hamartá) (fyrri fótur) 102 4.675 1 60
5300410 Op. v. mb. morton 8 472
5300411 Synovial biopsia 6 267
5300412 Tekið ganglion 106 5.851 1 60
5300413 Tekin bursa (b.olecrani) 36 1.862
5300414 Transfixation á litlum lið (fingur, tá) 52 1.535 2 120
5300501 Aðgerð v. hallus valgus-debasering á stórutá 25 1.978 3 240
5300502 Artroscopia (til rannsóknar á lið) 185 18.031 17 2.210
5300503 Brot sett án skurðar og gifsað 4 314 1 80
5300504 Tekið osteosyntesmaterial (miðlungs) 104 7.438 27 2.160
5300505 Tekið sesam-bein 5 317
5300506 Tenotomiur (t.d. homan) 42 2.729
5300601 Aðgerð v. brota á handarbeinum 7 496 5 500
5300602 Aðgerð v. pseudoarthrosis á osnavicularis 4 394
5300603 Artrotomia 92 5.445 1 100
5300604 Caput radii/ulna resectio 4 297 1 100
5300606 Innri festing á broti (minni háttar) 16 1.188 2 200
5300607 Lat. Release 19 1.634
5300608 Losun á hælsinaslíðri 31 2.921
5300609 Lófafell tekið (lítið/miðlungsstórt) 55 3.418
5300611 Meitlun á exostosum á leggbeinum 44 4.059 3 300
5300612 Osteot. v. pes transversop. (Helal) 7 545
5300613 Resectio á clavicula lat 134 8.563
5300614 Réttisinar saumaðar 4 398
5300615 Stendler-stripping 34 2.971
5300616 Taug losuð eða flutt 380 30.454
5300617 Tekið osteosyntesumat (meiri háttar) 58 5.693 10 1.000
5300618 Tekið rófubein 2 198
5300619 Tekið stórt fasciubundið æxli 7 700
5300620 Tekinn metatarsalhaus 12 1.091
5300621 Tumor tekinn djúpt í holdi (extra-facialt) 24 2.180
5300701 Aðgerð v. hallux valgus-matatarsal osteotomia 128 14.938 1 120
5300702 Aðgerð v. pseudoarthrosis (meiri) 4 415
5300703 Artrodesa og artroplastic á litlum lið 59 6.012 1 120
5300704 Artroscopia á öxl (til rannsóknar á lið) 57 7.127
5300705 Beygjusinar saumaðar 4 357
5300706 Borun í lið (pride) 2 178
5300707 Kjarnaborun (t.d. mjöðm.patella) 40 3.392 1 120
5300708 Lófafell tekið (meiri háttar, reop) 124 11.903
5300709 Mein tekið úr beini 45 4.941 1 120
5300710 Mein tekið úr vöðva, sin, fasciu eða bursu 60 6.067
5300711 Plastikar aðgerðir á vöðva, sin eða fasciu 103 9.997
5300712 Reconstr. á ligamentum 126 14.458
5300714 Sina-transpl. (hvor áfangi í tveggja áfanga op.) 0 0
5300715 Sinafærsla 34 3.927
5300716 Sinalengingar, ein eða fleiri 4 476
5300717 Synovectomia 64 7.261
5300718 Tekin bakercysta 2 119
5300720 Tumor tekinn djúpt í holdi (innan fasciu) 19 2.262
53007a4 Artroscopia á öxl (til rannsóknar á lið) (án tækjagjalds) 513 30.583
53007s1 Aðgerð v. hallux valgus-metatarsal osteotomia 75% 0 0
5300801 Aðgerð á liðbrjóski, liðb., liðpoka (hné) 24 4.416
5300802 Artroscopia-saumaður liðþófi 1 158
5300803 Artroscopia ásamt aðgerð með shaver 1.716 315.790 3 630
5300804 Artroscopia með meniskect/lat.real/plicect/liðmús 1.509 277.030 4 840
5300805 Decompression á öxl, artroscopisk 671 121.882
5300806 Decompression á öxl, opin 53 7.312
5300807 Saumaður rotator cuff 114 14.299
5300808 Sambæril. aðg. skv. gr.g. rík.s. 1 210
5301501 Inndæling í sinafestur, ein eða fleiri 1.418 10.391 28 224
5301502 Liðstunga á aðra liði en mjaðmarlið 3.308 30.389 20 200
5301503 Liðstunga í mjaðmarlið 211 2.992
53a0304 Sett gifs eða plastgifs - 75% 1 24
53a0305 Tekið osteosyntesmaterial (minni háttar) 75% 2 48
53a0401 Aðgerð v. tendov. stenosans 0 0
53a0405 Fasciotomia á útlim (75% aðg. l.) 1 45
53a0408 Meitlun á exostosum (litlum) 4 180
53a0409 Miðhlutun smábeina/smáliða (t.d. hamartá), 75% 2 90
53a0501 Aðgerð v. hallus valgus-debasering á stórutá (75%) 1 60
53a0502 Artroscopia (til rannsóknar á lið) (75%, aðg. læknir) 4 390
53a0504 Tekið osteosyntesmaterial (miðlungs) 0 0
53a0506 Tenotomiur (t.d. homan) 75% aðg. l 0 0
53a0611 Meitlun á exostosum á leggbeinum 75% 0 0
53a0615 Stendler-stripping 7 525
53a0616 Taug losuð eða flutt (75%) 0 0
53a0620 Tekinn metatatsalhaus 1 75
53a0701 Aðgerð v. hallux valgus-metatarsal osteotomia 75% 15 1.350
53a0710 Mein tekið úr vöðva, sin, fasciu eða bursu (75% aðg. l.) 3 270
53a0711 Plastikar aðgerðir á vöðva, sin eða fasciu (75%) 2 180
53a0803 Artroscopia ásamt aðgerð með shaver 7 1.102
53a0804 Artroscopia með meniskect/lat.real/plicect/liðmús (75% aðg. lækn.) 6 945
53s0304 Sett gifs eða plastgifs - 75% 1 22 5 150
53s0405 Fasciotomia (75% sv.l.) 1 44
53s0408 Meitlun á exostosum (litlum) 3 130
53s0409 Miðhlutun smábeina/smáliða (t.d. hamartá), (síðari fótur) 2 87
53s0501 Aðgerð v. hallus valgus-debasering á stórutá (75%) 1 58
53s0502 Artroscopia (til rannsóknar á lið) (75% v. svæfingarl.) 2 117 16 1.248
53s0506 Tenotomiur (t.d. homan) 75% sv.l. 0 0
53s0611 Meitlun á exostosum á leggbeinum 75% 0 0
53s0615 Stendler-stripping 8 588
53s0616 Taug losuð eða flutt (75%) 0 0
53s0620 Tekinn metatarsalhaus 1 74
53s0701 Aðgerð v. hallux valgus-metatarsal osteotomia 75% 14 1.239
53s0710 Mein tekið úr vöðva, sin, fasciu eða bursu 75% (sv.l.) 2 177
53s0711 Plastikar aðgerðir á vöðva, sin eða fasciu (75%) 2 177
53s0803 Artroscopia ásamt aðgerð með shaver 11 1.304
53s0804 Artroscopia með meniskect/lat.real/plicect/liðmús (75% v. svæfingarl.) 7 830
5400101 Viðtal og skoðun geðlæknis (ætíð án annara læknisv.) sjúkl. skemur en 20 mín. 423 5.922 5 70
5400201 Fyrir hvern einstakling í hópmeðferð 11/2 klst. hvert skipti 0 0
5400301 Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 20 mín. 4.149 82.980 597 11.940
5400401 Geðlækning, 1 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 45 mín. 22.856 799.960 3 105
5400501 Hjónameðferð, 11/2 klst. hvert skipti, sjúklingar ekki skemur en 70 mín. 304 14.592
5400502 Fyrsta viðtal barnageðlæknis 8 384
5400503 Foreldraviðtal barnageðlæknis 5 240
5400601 Fjölskyldumeðferð, 2 klst. hvert skipti, sjúklingar ekki skemur en 100 mín. 168 10.080
5405201 Viðtal og skoðun geðlæknis (ætíð án annara læknisv.) sjúklingur skemur en 20 mín. 1 14
5405301 Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 20 mín. hjá lækni 5 100
5405302 Stutt viðtal barnageðlæknis, sjúklingur ekki skemur en 20 mín. hjá lækni 1 20
5405401 Geðlækning, 1 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 45 mín. hjá lækni 477 16.695
5405501 Hjónameðferð, 11/2 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 70 mín. hjá lækni 2 96
5405502 Viðtal barnageðlæknis, sjúklingur ekki skemur en 45 mín. hjá lækni 338 16.224
5405601 Fjölskyldumeðferð, 2 klst. hvert skipti, sjúklingur ekki skemur en 100 mín. hjá lækni 191 11.460
5405602 Foreldraviðtal barnageðlæknis, 11/2 klst. hvert skipti, ekki skemur en 70 mín. 553 33.180
5500101 Viðtal án sérgreindra rannsókna 14.576 233.216 4.849 77.742
5500201 Viðtal ítarlegt 9.654 222.040 656 15.088
5500301 Viðtal og skoðun vegna heyrnar 3.138 84.726 415 11.205
5500302 Viðtal og skoðun v. heyrnarm. hljóðhimnustunga (sbr. aðra 32 ein. pakka) 0 0
5500401 Viðtal og ítarleg heyrnarrannsókn 55 1.760 187 5.984
5500402 Viðtal og skoðun vegna svima 282 9.024 283 9.056
5500403 Viðtal og skoðun á nefholi 1.750 56.000 221 7.072
5500404 Viðtal og skoðun á barka 424 13.568 53 1.696
5500501 Endurtekin kjálkaholuskolun gegnum rör 127 2.727 30 660
5500601 Hljóðhimnuástunga í staðdeyfingu (1 eða 2) 214 6.401 24 720
5500602 Rör sett í / stungið á hljóðhimnu annars vegar í svæfingu 403 11.388 20 600
5500701 Ígerð opnuð 16 479 39 1.246
5500702 Minni háttar æxli eða vefjasýni tekið 89 2.599 49 1.568
5500703 Slímhúð/ofholdgun brennd eða fjarlægð 628 18.859 198 6.336
5500704 Skoluð kjálkahola annars vegar 246 7.665 60 1.920
5500705 Steinn tekinn úr munnvatnsgöngum 10 318 10 320
5500901 Skoluð kjálkahola beggja vegna 293 9.075 49 1.776
5500902 Tunguhaft fjarlægt 71 2.050 3 111
5501001 Rör sett í / stungið á hljóðhimnu beggja vegna í svæfingu 3.037 111.895 50 1.900
5501101 Aðgerð vegna nefbrots 14 578 112 4.704
5501102 Conchotomia. Á bæði við hefðbundna og submucous 32 849
5501103 Slímsepar teknir 45 1.884 16 672
5501104 Æxli fjarlægt úr munni eða koki 73 3.001 7 294
5501201 Nefkokskirtlar teknir 471 22.111 8 384
5501301 Nefkokskirtlar teknir og sett rör (1 eða 2) eða stungið á hljóðhimnum 2.160 123.053 18 1.044
5501501 Djúp eitlabiopsia 3 190 1 64
5501502 Microlaryngoscopia í svæfingu 24 1.449 3 192
5501503 Microlaryngoscopia í svæfingu, gerð með leiser 6 528 1 114
5501504 Sinoscopia 1 64 1 64
5501701 Uvulopalatoplastik 41 3.482
5501702 Uvulopalatoplastik, gerð með leiser 49 5.104
5501801 Hálskirtlataka (með eða án nefkirtlatöku) 516 51.118 171 17.100
5501802 Hálskirtlataka (með eða án nefkirtlatöku), gerð með leiser 237 29.631 1 150
5501901 Hálskirtlataka (með eða án nefkirtlatöku) ásamt röraísetningu/ástungu 22 2.600
5501902 Hálskirtlataka (með/án nefkirtlatöku) ásamt röraísetn./ástungu, gerð með leisesr 15 2.171
5502001 Fess með tækjagj. fyrir endoscope 143 21.774
5502002 Myringoplastik 71 8.951
5502003 Septumplastik 305 37.320
5502101 Fess með ethmoidectomiu 47 8.726
5502201 Septorhinoplastik 98 23.422
5600101 Viðtal og skoðun 12.876 167.388 80 1.040
5600201 Viðtal og skoðun án sérgreindra rannsókna og/eða aðg. 13.402 201.030 279 4.185
5600301 Vitjun 11 275
5600401 Innspýting í húðmein 2.169 13.310
5600402 Rafmagnsaðgerð 567 3.805
5600403 Ofnæmisrannsókn 178 1.780
5600404 Zinklímsumbúðir 1 10
5600405 Strok frá húð og/eða smásjárgreining 1.394 13.525
5600501 Skorið í ígerðir 127 1.078
5600502 Tekin minni háttar húðæxli eða húðbreytingar, vörtur 10.275 69.338
5600503 Vefjasýni tekið 1.396 13.370 11 121
5600601 Meðferð við vörtum, önnur en extirpation (eitt gjald) 3.816 45.636
5600701 Fjarlægð húðbreyting, skorin með hníf og saumað/fjarl. illkynja æxli 4.125 42.142
5600801 Meðferð vegna condylomata (eitt gjald) 92 1.564
5600802 Teknar húðbreytingar og blettir úr andliti 1.311 16.915
5600901 Víðtæk skurðaðgerð v. illkynja húðæxlis skv. greinargerð 24 399
5601001 Epicutan seria (lappapróf) 866 17.320 156 2.948
5601002 Xanthelasma tekið af augnloki 6 100
5601101 Leiser-meðferð við húðmeinum, öðrum en valbrá 1.327 24.188
5601102 Ofnæmisrannsókn (percutan og intra-cutan seria) 390 9.750
5601201 Útvíkkuð skurðaðgerð vegna illkynja húðæxlis skv. greinargerð 74 2.130
56f2201 Meðferð >10x10 sm vasculight eða photoderm (svæfing) 1 78
56f2301 Meðferð <10x10 sm vasculight og photoderm (svæfing) 2 176
56f2401 Meðferð >10x10 sm vasculight og photoderm (svæfing) 5 590
5700101 Viðtal og skoðun 30.794 538.895 1.690 27.126
5700301 Vitjun 1 35
5700401 Tekið stroksýni til leggangafrumurannsóknar v. krabbameinsleitar 8.415 50.490
5700501 Útskaf frá leghálsi 109 720
5700502 Útvíkkun á þvagopi 21 210
5700503 Sérhæft mat 1.003 10.030
5700601 Hringvöðvi eða endaþarmsop víkkað 2 21
5700602 Innspýting vegna gyllinæðar 1 21
5700603 Ígræðsla á östrogen á breytingaskeiði 280 3.074
5700604 Skorið í ígerðir 21 300
5700605 Tekið vefjasýni 104 1.178
5700606 Tekin minni háttar húðæxli eða húðbreytingar, vörtur 33 480
5700701 Tekið stroksýni úr legholi til frumurannsókna 2 24
5700702 Þvaginkontinenspróf (marshall) 17 204
5700801 Tekið stroksýni úr legholi t. frumur ásamt töku stroksýnis til leggangaf. 2 28
5700901 Aðgerð vegna atresia humenalis 33 495
5700902 Leg blásið eða pertubatio 277 2.078
5700903 Ómskoðun með abdominal próp 103 1.545
5700904 Ómskoðun með vaginal próp 8.130 121.950
5700905 Postcoital próf 2 30
5700906 Tekið stungusýni úr brjóstum til meinfrumurannsókna 3 45
5701001 Meðferð v. condylomata (eitt gjald) 297 5.049
5701101 Einföld kolposkopia (án sýnatöku) 180 3.240
5701201 Artificial insemination 0 0
5701202 Subcutan æxli 12 168
5701203 Tekinn gyllinæðarhnútur 0 0
5701301 Cervix cerclage 3 72
5701302 Sýni tekið úr legbol (til vefjagreiningar) 251 6.024
5701401 Aðgerð vegna glandula bartholini 4 112
5701402 Kolposkopia með biopsíum og útskafi úr leghálsi 101 2.828
5701501 Cystoscopía 23 920
5701502 Ómskoðun m. vaginal próp, skv. tilvísun frá öðrum kvensjúkdómalækni, án viðtals 225 6.750
5701601 Tekið æxli úr brjósti 1 40
5701702 Lagfærð ör 2 80
5701801 Leg skafið 407 14.473
5701802 Perineoplastic 30 1.107
5701803 Sett upp eða fjarlægð lykkja í svæfingu 86 2.850
5701902 Ómstýrð ástunga 0 0
5702001 Konisation 29 1.450
5702101 Laparotomia (kviðrista) með aðgerðum á getnaðarfærum 2 65
5702301 Laparosc. til rann. og/eða annarra aðgerða á getnaðarfærum 574 80.360
5702501 Minni háttar staðdeyfingar (t.d. vegna æxlis í húð) 172 768
5702601 Leiðsludeyfing á n. sacrales (ein eða fleiri) 1 6
5702701 Meiri háttar staðdeyfingar (aðgerð djúpt í holdi) 3 33
5703001 Blóðtaka vegna rannsóknar annars staðar 27 97
5800101 Viðtal skemmra en 15 mín. 0 0 2 28
5800201 Viðtal og skoðun 2.151 41.944 484 9.438
5800301 Sérhæft mat 30 300
5800401 Blóðsýni tekið úr slagæð til blóðgasamælinga 3 21
5800501 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 39 254 1 6
5800601 Innhelling í æð (infusion með t.d. cytostatika) 298 2.980 408 4.080
5800602 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 3 30
5800603 Blóðtaka í lækningaskyni, svo sem v. hemosiderosis eða polycytemia vera 260 2.600 1 10
5800701 Blóðfrumumagn (hæmatocrit) 7 25
5800702 Blóðtaka vegna rannsóknar annars staðar 295 1.062
5800801 Blóðflögur taldar 74 333
5800802 Netfrumur taldar 4 18
5800804 Hver sérlitun við mergskoðun 58 261
5800805 Blóðstrok rannsakað + deilitalning hvítra blóðkorna 0 0
5800901 Blóðhagur ii (með electrón. teljurum) (hb.hct.rblk.mcv.hbk.mchc) 135 972
5801001 Sérfræðileg rannsókn blóðstroka (vandamálablóðstroka) 35 280
5801101 Blóðhagur ii, blóðsökk og blóðstrok + deilitalning gerð samtímis 206 2.410
5801201 Beinmergsbiopsia 1 15 3 45
5801202 Mergstunga (aspirat) með einnota áhaldi 92 1.380 2 30
5801301 Fullkomin mergr. m. deilit., mati á frumum., útr. á me. hlutfalli/leit að me. 93 2.790 13 390
5801401 Mergbíopsía með einnota áhaldi 37 925 1 25
5801501 Yfirlitsrannsókn á þvagi (smásjárskoðun + kemi) 14 76
5900101 Viðtal og skoðun 3.891 75.874 5.192 101.244
5900301 Hjartarit (ekg) 144 936
5900401 Blóðsykurmæling sérfræðings í efnask- og innkl. ásamt túlkun 1.217 8.519 276 1.932
5900601 Innhelling í æð (infusion m. t.d. cytostatika) 2 20
5900602 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 1 10
5900603 Sérhæft mat 615 6.150 5 50
5900701 Tekið stungusýni til meinfrumurannsókna 31 465
6000101 Viðtal skemmra en 15 mínútur 2 28
6000201 Viðtal og skoðun gigtarlæknis 12.301 239.870 1.149 22.406
6000301 Sérhæft mat 2.438 24.380
6000401 Vitjun 14 350
6000501 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 32 208
6000502 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 2 13
6000601 Inndæling í sinafestur 3.393 19.856
6000701 Húðsýnataka 17 170
6000702 Innhelling í æð (infusion m. t.d. cytostatika) 7 55
6000703 Liðstunga á aðra liði en mjaðmarliði 3.957 33.190
6000801 Liðvökvarannsókn (mucinleit-kristallaleit) 256 3.072
6000901 Liðstunga í mjaðmarlið 30 428
6001001 Munnvatnskirtilssýnistaka 1 25
6001002 Vöðvasýnataka 1 25
6100101 Viðtal og skoðun 493 9.614 591 15.662
6100201 Viðtal og skoðun með ekg 14.874 394.161
6100401 Spirometria með berkjuvíkkandi lyfi 0 0 36 396
6100501 Holterpróf, ætíð án viðtals 200 4.800
6100601 Ómskoðun á hjarta, ætíð án viðtals 1.169 60.788 328 17.056
6100701 Áreynsluhjartaritun með viðtali 1.373 82.380 233 11.184
6100801 Óm- og dopplerskoðun af hjarta, ætíð án viðtals 535 44.940 85 7.140
6200101 Viðtal og skoðun 5.468 106.626 111 2.164
6200201 Sérhæft mat (hám. 5% af heildarkomum) 216 2.160 17 170
6200301 Vitjun 2 50
6200401 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 182 1.183 878 135
6200402 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 1.993 12.954 737 4.791
6200502 Blóðsýni tekið úr slagæð til blóðgasamælinga 324 2.268
6200601 Inndæling í sinafestur, ein eða fleiri 0 0
6200701 Blóðtaka í lækningaskyni, svo sem v. hemosiderosis eða polycytemia vera 4 40 1 10
6200703 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 0 0
6200801 Spirometria með berkjuvíkkandi lyfi 13 143 59 649
6200802 Spirometria með flæðislykkju í inn- og útöndun 1.593 17.523 11 121
6201002 Tekið stungusýni til meinfrumurannsókna 0 0
6201101 Áreynslupróf með spirometrium og berkjuvíkkandi lyfi 18 450 7 175
6201301 Áreynsluhjartaritun og mat á áreynsluþoli með þrekhjóli og mæling súrefnis 11 671
6201501 Skimun fyrir kæfisvefn 11 1.133 37 3.811
6300101 Viðtal og skoðun 5.673 110.624 104 2.028
6300201 Scopiuviðtal 1.308 15.696 4.683 56.196
6300401 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 3 20 492 3.198
6300501 Blóðtaka í lækningaskyni, svo sem v. hemosiderosis eða polycytemia vera 4 40
6300502 Fjarlægt ræsi úr meltingarvegi 3 30 6 60
6300504 Einfaldari sýnatökur við speglanir til meinfrumur. eða biopsíur, eitt gjald 538 5.380 3.024 30.240
6300701 Stíf rectosigmoidoscopia 58 1.454 40 1.200
6300801 Hot biopsia 50 570 98 1.448
6300904 Polypectomia með snöru 73 1.260 164 3.280
6300907 Viðameiri sýnatökur við speglanir eitt gjald 344 6.860 467 9.340
6301001 Magaspeglun (vélinda, magi, skeifugörn) 516 28.380 4.022 221.210
6301002 Magaspeglun með þræðingu á brisgangi (erp) 1 55 173 9.515
6301004 Ristilspeglun, stutt (sveigjanleg sigmoidoscopia eða vinstri colonoscopia) 33 1.765 926 50.930
63010g1 Magaspeglun (vélinda, magi, skeifugörn) 372 18.600
63010g2 Ristilspeglun, stutt (sveigjanleg sigmoidoscopia eða vinstri colonoscopia) 310 15.500
63010r4 Ristilspeglun, stutt (sveigjanleg sigmoidoscopia eða vinstri colonoscopia) 0 0
63010þ4 Ristilsp, stutt (sveigjanleg sigmoidos copia/vinstri colonoscopia (þráinn)) 16 473
6301201 Ristilspeglun (fullkomin) 328 30.832 1.229 115.526
6400101 Viðtal skemur en 15 mínútur 0 0
6400201 Viðtal og skoðun 1.663 32.428 339 6.611
6400401 Sérhæft mat 336 3.360
6400501 Sérstök þvagskoðun 1.503 10.521
6400701 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 77 500
6400801 Blóðsýni tekið úr slagæð til blóðgasamælinga 0 0
6400901 Blóðtaka í lækningaskyni, svo sem v. hemosiderosis eða polycytemia vera 4 40
6500101 Viðtal skemmra en 15 mínútur 1 14 34 1.360
6500201 Viðtal og skoðun 1.407 27.436 1 20
6500501 Hjartarit (ekg), úrlestur innifalinn 51 332
6500502 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 415 2.698
6500601 Ofnæmisrannsókn 155 1.395 24 216
6500701 Spirometria með berkjuvíkkandi lyfi 101 1.111
6500801 Áreynslupróf með spirometrium og berkjuvíkkandi lyfi 4 100
6500901 Ofnæmisrannsókn (percutan og intracutan seria) 1.028 29.812 406 11.774
6600101 Viðtal og skoðun 236 4.602 393 7.664
6600301 Sérhæft mat 32 320 10 100
6600501 Hjartarit (ekg) 5 32
6600502 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 2 13
6600601 Blóðsýni tekið úr slagæð til blóðgasamælinga 1 7 1 7
6600802 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 3 25
6800101 Viðtal og skoðun 43 838 7.403 140.873
6800501 Hjartarit (ekg) 5 32 110 715
6800601 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 0 0
6801001 Inndæling í sinafestur, ein eða fleiri 3 24
6802001 Viðtal og skoðun sérfræðings í klíniskri fysiologiu 343 4.116
6802501 Áreynsluhjartaritun 370 17.760
8100101 Viðtal og skoðun 15.540 248.640 2.468 38.983
8100201 Álag lýtalæknis/skurðlæknis vegna sérhæfðs mats 1.225 12.250 11 110
8100301 Dopplerskoðun bláæða og slagæða eingöngu ætlað æðaskurðlæknum 1.522 18.264
8100302 Nákvæm neurologiskskoðun notað í hám. 65% af viðtölum 1.700 20.400
8100303 Stíf rectosigmoidoscopia 252 3.024
8100401 Teknar húðbr. úr andliti með skurðaðgerð, 1 stk. 312 7.354
8100501 Húðbreytingar brenndar/frystar, 1–10 154 2.954
8100502 Innhelling lyfs í æð 12 299
8100503 Lagðar zinklímsumbúðir 5 111
8100504 Opnuð ígerð, blóðhlaup 74 2.169 1 32
8100505 Saumað minni háttar sár/klippt upp úr sári 34 1.062
8100506 Tekið vefjasýni 143 4.079 12 384
8100507 Tekin nögl 27 699 2 64
8100508 Teknar minni háttar húðbr. < 2 sm / vörtur 1–3 stk. 887 21.312 1 32
8100601 Dorsalslit 7 232
8100701 Hringvöðvi/endaþarmsop víkkað 51 1.738
8100702 Königaðgerð fyrri fótur 246 8.363
8100703 Sclerosering af gyllinæð/æðahnútum (eitt gjald) 1.842 69.188 21 798
8100704 Tekið subcutan æxli 898 26.520
8100705 Tekið subcutan æxli/ber úr brjósti 27 816
8100706 Tekið tunguhaft 38 1.350
81007a3 Sclerosering af gyllinæð/æðahnútum (eitt gjald) 0 0
8100801 Inndæling í vefjaþenslupoka 12 468
8100901 Umskurður 79 3.793
8101001 Aðskotahlutur tekinn djúpt í holdi 199 7.584 5 285
8101002 Biopsia af arteria temporalis/annarri æð 7 314
8101003 Djúp biopsía, eitlabiopsia 28 1.300 3 171
8101004 Kirurgisk revision af sári (m.a. bruni, fótasár) 27 1.529 1 57
8101005 Tekið æxli úr brjóstvef 75 4.001
8101101 Tekin valbrá <10 sm í þvermál 5 266
8101102 Teknar húðbreytingar úr andliti með skurðaðgerð, 2–4 stk 396 16.368
8101103 Teknar stórar húðbreytingar >/= 2 sm í þvermál óháð fjölda 253 12.530
8101201 Aðgerð v. tendov. stenosans 21 1.170
8101202 Dregið í stóran lið 1 60
8101203 Fasciotomia á útlim 2 120
8101204 Fingur eða tær teknar 2 120
8101206 Tekið ganglion 114 6.126 1 60
8101207 Tekin bursa (bolecrani) 9 536
8101301 Teknar minni háttar húðbr. <2 sm / vörtur 4–10 stk. 808 28.572
8101401 Aðgerð vegna fissura ani/condiloma/sepa/fistils 190 12.901 7 532
8101501 Lagfært ör (lítið)/húðslípun 459 29.484
8101502 Meiri háttar perineopla 7 469
8101503 Rhinoplastik 0 0
8101504 Skinnflutningur (meiri háttar) 8 588
8101505 Tekin valbrá > 10 sm þvermál 0 0
8101506 Teknar húðbr. úr andliti með skurðaðgerð 5–10 stk. 70 3.393
8101601 Tenotomiur (t.d. homan) 0 0
8101701 Aðgerð vegna gyllinæðar 125 11.749 1 95
8101702 Aðgerð vegna sinus pilonidalis 201 18.899 2 190
8101704 Tekinn fleygur úr brjóstvef 148 13.914 12 1.140
8101801 Fjarlægðir svitakirtlar í holhönd 44 4.456
8101802 Gynecomastia ásamt fitusogi 70 6.261
8101803 Lagfærð inndregin geirvarta með mikroskópi 0 0
8101901 Lófafell tekið (lítið/miðlungsstórt) 28 2.736
8101902 Taug losuð eða flutt 148 14.567
8101903 Tekið fasciubundið æxli > 5 sm 81 7.212
8101904 Tumor tekinn djúpt í holdi (extrafacialt) 134 12.615
8102001 Barnakviðslit/minni háttar kviðslit fullorðinna 345 37.914 2 228
8102002 Mastektómia simplex (ekki cancer) 6 678
8102101 Blepharopl. efri/neðri 78 6.881
8102102 Endursköpun geirvörtu 20 2.225
8102103 Fjarlægt æxli með plastik á bol og útlimum 33 3.644
8102104 Leisermeðferð á örum í andliti post acne 4 572
8102105 Settur inn vefjaþenjari með ventli 8 819
8102106 Sköpulagsaðgerð á eyra 142 12.813
8102107 Tekið taugabundið æxli í andliti 6 706
8102108 Brjóstastækkunaraðgerð/vefjaþensla 2 234
8102201 Beygjusinar saumaðar 5 598
8102202 Lófafell tekið (meiri háttar, reop.) 43 4.906
8102203 Mein tekið úr vöðva, sin, fasciu eða bursu 8 956
8102204 Plastiskar aðgerðir á vöðva, sin eða fasciu 11 1.310
8102205 Reconstr. á ligamentum 1 120
8102208 Tumor tekinn djúpt í holdi (innan fasciu) 29 3.274
8102301 Kviðarholsspeglun, eingöngu v. greiningar 3 445 1 183
8102302 Kviðslit ein hlið (ekki recidiv) 199 25.676 5 665
8102303 Kviðslit ein hlið með neti (ekki recidiv) 160 20.990 2 266
8102401 Fjarlægt æxli af andliti með flipa 52 6.880
8102402 Lagfærð meiri háttar ör með plastik og flipa 261 33.063
8102403 Sköpulagsaðgerð á nefi vegna áverka/fæðingargalla 21 2.876
8102404 Sköpulagsaðgerð á brjóstum, samþ. í lýtalækninganefnd 0 0
8102405 Silikonfylling í kjálka 0 0
8102406 Fitusog í kringum hné, samþ. af lýtalækninganefnd 0 0
8102407 Brjóstaminnkun 2 274
8102501 Seps (perforant-aðgerð) 30 4.272
8102502 Æðahnútar, ein hlið 1.506 227.960 5 765
8102601 Leisermeðferð á útbreiddum örum í andliti post acne 10 1.725
8102602 Andlitslyfting skv. samþykki lýtalækninganefndar 0 0
8103001 Inndæling í sinafestur 94 752
8103002 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 18 150
8104001 Prufumeðferð 1x1 sm (hámark 1 á hvern sjúkling) 0 0
8104002 Meðferð <10x10 sm photoderm 0 0
8104101 Meðferð >10x10 sm photoderm 0 0
8104201 Meðferð <10x10 sm vasculight 0 0
8104301 Meðferð >10x10 sm vasculight 0 0
8104501 Prufumeðferð 1x1 sm (hámark 1 á hvern sjúkling) 0 0
8104701 Meðferð <10x10 sm vasculight 0 0
8104801 Meðferð >10x10 sm vasculight 0 0
8105001 Prufumeðferð 1x1 sm (hámark 1 á hvern sjúkling) 0 0
8105002 Meðferð <10x10 sm photoderm 0 0
8105201 Meðferð <10x10 sm vasculight 0 0
8105301 Meðferð >10x10 sm vasculight 0 0
8105502 Meðferð <10x10 sm photoderm 0 0
8105601 Meðferð >10x10 sm photoderm 0 0
8105701 Meðferð <10x10 sm vasculight 0 0
8105801 Meðferð >10x10 sm vasculight 0 0
8106002 Meðferð <10x10 sm photoderm 0 0
8106101 Meðferð >10x10 sm photoderm 0 0
8106201 Meðferð <10x10 sm vasculight 0 0
8106301 Meðferð >10x10 sm vasculight 0 0
81a0507 Tekin nögl 75% 0 0
81a0702 König-aðgerð 75% 20 542
81a0703 Sclerosering af gyllinæð/æðahnútum 0 0
81a1206 Tekið ganglion 75% 1 45
81a1401 Aðgerð vegna fissura ani/condiloma/sepa/fistils 0 0
81a1801 Fjarlægðir svitakirtlar í holhönd 6 531
81a1902 Taug losuð eða flutt 75% 2 150
81a2001 Barnakviðslit/minni háttar kviðslit fullorðinna 75% 0 0
81a2103 Fjarlægt æxli með plastik á bol og útlimum 75% 1 88
81a2302 Kviðslit ein hlið (ekki recidiv) 2 200
81a2406 Fitusog í kringum hné 75% samþ. af lýtalækninganefnd 0 0
81a2502 Æðahnútar ein hlið, síðari aðgerð 478 54.832
81s0702 König-aðgerð, síðari fótur 2 54
81s1401 Aðgerð vegna fissura ani/condiloma/sepa/fistils 0 0
81s1801 Fjarlægðir svitakirtlar í holhönd 5 360
81s2001 Barnakviðslit/minni háttar kviðslit fullorðinna 75% 0 0
81s2103 Fjarlægt æxli með plastik á bol og útlimum 75% 1 87
81s2302 Kviðslit ein hlið (ekki recidiv) 4 393
81s2406 Fitusog í kringum hné, 75% samþ. af lýtalækninganefnd 0 0
81s2502 Æðahnútar ein hlið, síðari aðgerð 75% 461 52.208
8200101 Viðtal og skoðun 3.981 55.734 128 1.792
8200201 Minni háttar staðdeyfing (t.d. v. æxlis í húð) 18.772 76.920 12 86
8200202 Minni háttar leiðsludeyfing, fingurblokk 163 940
8200203 Minni háttar leiðsludeyfing, n. supraor b., n. infraorb 106 428
8200204 Minni háttar leiðsludeyfing á taugum ekki nefndum 72 416
8200301 Deyfðir verkir í stoðkerfi, ein eða fleiri deyfing 1.766 16.750
8200302 Sv. álag v. yngri en 5 ára eða eldri en 70 ára, eða asa. Einfalt gjald 523 5.230 269 2.690
8200303 Sv. álag v. yngri en 5 ára eða eldri en 70 ára, eða asa. Einfalt gjald 1 5
8200304 Sv. álag v. yngri en 5 ára eða eldri en 70 ára, eða asa. Einfalt gjald 35 210
8200305 Sv. álag v. yngri en 5 ára eða eldri en 70 ára, eða asa. Einfalt gjald 199 1.492
8200306 Sv. álag v. yngri en 5 ára eða eldri en 70 ára, eða asa. Einfalt gjald 34 306
8200307 Svæfingarálag vegna yngri en 5 ára 1.344 13.440
8200308 Svæfingarálag v. eldri en 70 ára 70 700
8200309 Svæfingarálag vegna asa 1 10
8200310 Svæfingarálag, aðgangur að öndurnarvegum er hindraður v. aðg. í nefi, munni, kok 1.914 19.140
8200401 Leðsludeyfing án sacrales (ein eða fleiri) 1 13
8200402 Leiðsludeyfing án occipitalis major 257 3.081
8200403 Leiðsludeyfing án cutaneous femoral is lat 4 52
8200501 Medianus-deyfing 148 1.490
8200502 Meiri háttar staðdeyfingar (aðgerð djúpt í holdi) 2.279 26.490 49 980
8200503 Ulnaris-deyfing 48 490
8200601 Analgesi vegna blöðruspeglunar karla ásamt intravenös 124 2.420 72 1.584
8200602 Penisdeyfing 251 3.168 54 1.188
8200701 100% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver hálftími til viðbótar fyrstu tveimur 43 1.290
8200702 75% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver hálftími til viðbótar fyrstu tveimur 1.273 28.665
8200703 50% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver hálftími til viðbótar fyrstu tveimur 7 120
8200704 60% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver hálftími til viðbótar fyrstu tveimur 172 3.096
8200705 90% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver hálftími til viðbótar fyrstu tveimur 176 4.766
8200801 100% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, fyrsti hálftími 27 945
8200802 75% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, fyrsti hálftími 859 22.549
8200803 50% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver fyrsti og annar hálftími í svæfingu 4 70
8200804 60% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, fyrsti hálftími 110 2.310
8200805 90% endurgr. v. svæfingar hjá tannlækni, hver fyrsti og annar hálftími í svæfingu 116 3.654
8200901 Intercostal-deyfing, ein eða fleiri 22 836
8200902 Intravenös-deyfing 47 1.482
8200903 Meiri háttar leiðsludeyfing axillaris, supra, infraclavicularis 16 399
8200904 Plexus cervicalis profundus deyfing 7 228
8200905 Ökklablokk 15 361
8201001 Ischiadicus- og femoralis-blokk 1 50
8201002 Sympaticus-deyfing (cervikal. lumbal) 40 1.750
8201101 Epidural-deyfing (cervikal, thoracal, lumbal, caudal) 102 5.160
8300101 Viðtal og skoðun 2.457 71.253
8300201 Vitjun 4 140
8300501 Vitjun 159 6.519
8300502 Vitjun með fjölskyldufundi, kviðarholsástungu eða brjóstholsástungu 28 1.456
8400101 Stutt viðtal 127 1.778 4 56
8400201 Viðtal og skoðun 4.527 88.276 693 13.514
8400301 Álagsviðtal (fer ekki með 84-7-1) 285 11.258 14 553
8400401 Vitjun 28 700
8400501 Inndæling í sinafestur, ein eða fleiri 17 136 20 160
8400601 Mixed nerve conduction (mnc) 2 22
8400602 Proximal nerve conduction (pnc) 452 4.972
8400701 Nákvæm neurologisk skoðun (fer ekki með 84-3-1) 2.677 32.124 66 792
8400801 Motor nerve conduction (mcv) 1.023 21.483 15 315
8400901 Repetitive stimulation 7 182
8400902 Sensory nerve conduction (snc) 1.022 26.572 10 260
8401001 Vöðvarit 1.023 31.713 9 279
8600101 Viðtal og skoðun 5.618 89.888 296 4.736
8600201 Álag vegna sérhæfðs mats 1.331 13.310 32 320
8600301 Bta-próf vegna blöðrukrabba 13 364 2 56
8600302 Fínnálarsýni úr prostata 2 56 18 504
8600303 Grófnálasýni úr prostata 124 3.414 26 728
8600305 Intracavernous sprauta + kennsla 16 448
8600306 Lyfjainnhelling í þvagblöðru 3 70 115 3.220
8600307 Transrektalómun prostata 2 112 26 1.456
8600308 Vatnssæðishaulsstunga 64 1.778 3 84
8600309 Þvagafgangsmæling 1.292 39.982 53 1.643
8600310 Þvagafgangsmæling ásamt þvagflæðimælingu 579 19.678 110 3.740
8600311 Þvagflæðimæling 156 4.836 113 3.503
8600312 Þvagincontinencepróf 97 2.716 73 2.044
8600403 Dorsal-slit 5 168 6 204
8600404 Frenuloplastik 21 493 5 170
8600405 Meðferð vegna condylomata 72 2.430 12 408
8600406 Tekin húðsýni, systur o.fl. 30 945 4 136
8600407 Þvagrásarþrengsli karla víkkuð 18 536 8 272
8600501 Blöðruhálskontractura opnuð 1 69 9 621
8600502 Blöðruspeglun án aðgerða 1.408 89.092 565 36.160
8600503 Blöðruspeglun með blöðrusýnitöku 42 2.678 32 2.208
8600504 Blöðruspeglun með fjarlægingu blöðrusteina 3 207 17 1.173
8600505 Blöðruspeglun með víkkun á þvagopi 169 10.582 41 2.829
8600506 Blöðruspeglun með víkkun á þvagrás karla 23 1.521 16 1.104
8600507 Optisk urethrotomia 34 2.104 48 3.312
8600508 Umskurður 19 927 10 490
8600509 Ureter stent tekinn 16 1.082 23 1.587
8600601 Forhúðarplastik 208 11.611 12 684
8600602 Miðhlutun sáðganga 225 12.678 34 1.938
8600603 Opnar pungaðgerðir 35 1.963 16 912
8600701 Opnar náraaðgerðir 12 1.034 7 665
8600702 Æxli brennt úr þvagblöðru 11 1.199 39 4.485
8600801 Djúpar reðuræðar hnýttar 3 338
8600802 Minni háttar kviðslit fullorðinna 0 0
8600803 Nesbit-aðgerð 12 1.356 1 114
8600804 Orchidopexia 17 1.866 1 114
8600805 Urethropexia 0 0 27 3.078
8600901 Kviðslið fullorðinna 9 1.187 6 798
8700101 Viðtal og skoðun öldrunarlæknis, 1/2 klst., ekki skemur en 20 mín. 30 600 8 140
8700201 Meiri háttar viðtal öldrunarlæknis, 1 klst., ekki skemur en 45 mín. 293 10.255 4 140
8700301 Fyrsta viðtal sjúklings ásamt greinargerð/viðtali v. fjölsk. á hverjum 18 92 4.784
8700401 Fjölskylduviðtal að lágmarki 2 klst. 4 240
8700501 Vitjun öldrunarlæknis til mats á heilsufari, sbr. þó 87-006-01 v. fyrsta v. 60 2.100
8700601 Fyrsta vitjun/viðtal við sjúkling ásamt greinargerð og viðtali við fjölskyldu á h. 18. 12 624
Svæfingar með aðgerðum (ekki sambærileg skráning) 632 47.778
Viðtal sérfræðings 764 12.224
Samtals 597.745 11.139.919 86.133 1.833.235

     2.      Hver er kostnaður við hverja aðgerð, annars vegar á sjúkrahúsum og hins vegar utan þeirra, og hver er kostnaðarhluti sjúklinga þar af, án afsláttar?
    Í raun er verið að spyrja um umsamdar gjaldskrár sérfræðilækna við TR eftir verkum, en þeim gjaldskrám er yfirleitt einnig beitt í ferliverkum sjúkrahúsanna. Gjaldskrár sérfræðigreina liggja fyrir, en nokkuð viðamikið þykir að birta þær allar í svari við einfaldri fyrirspurn. Finna má þó kostnað við einstakar aðgerðir með því að deila komufjölda í einingafjölda í hverju verki í samanburðarskránni.
    Einingaverð árið 2000 var 170 kr. Almennir sjúklingar greiddu 1.400 kr. + 40% af umframkostnaði, þó að hámarki 5.000 kr. fyrir hverja aðgerð. Lífeyrisþegar og börn greiddu 500 kr. + 13,33% af umframkostnaði, þó að hámarki 5.000 kr. fyrir hverja aðgerð. Hámarksgreiðslur einstaklinga voru 12.000 kr., hámarksgreiðslur lífeyrisþega voru 3.000 kr., hámarksgreiðslur allra barna í sömu fjölskyldu voru 6.000 kr. Eftir að hámarksgreiðslu var náð á almanaksárinu greiddu viðkomandi 1/ 3 af gjaldi það sem eftir var ársins.
    Landspítali – háskólasjúkrahús innheimtir sjúklingagjöld í samræmi við reglur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og TR og kemur einingafjöldi fram í yfirliti. Á slysa- og bráðamóttökum spítalans er innheimt fast gjald, en fjöldi ferlisjúklinga á slysa- og bráðamóttökum spítalans var 53.112 árið 2000.
    Ekki reyndist unnt að fá fram upplýsingar um hlutfall sjúklinga sem fengu afslátt af komugjöldum, þ.e. aldraðra, öryrkja og sjúklinga með afsláttarkort.