Ferill 564. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1360  —  564. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

Frá minni hluta heilbrigðis- og trygginganefndar (ÞBack).    38. gr. orðist svo:
    Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2003.