2002-11-11 15:02:24# 128. lþ.#F 26.#1. fundur. Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs., til 15:02:52| A gert 11 18:31
[prenta uppsett í dálka] 26. fundur, 128. lþ.

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ, 34. mál. --- Þskj. 34.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:02]

Till. vísað til síðari umr. með 37 shlj. atkv.

Till. vísað til félmn. án atkvgr.