Útbýting 128. þingi, 26. fundi 2002-11-11 17:59:20, gert 11 18:31

Forvarnasjóður, 349. mál, fsp. DrH, þskj. 385.