2004-04-06 13:41:04# 130. lþ.#F 95.#2. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 13:41:25| A gert 13 11:28
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 130. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 849. mál (heildarlög). --- Þskj. 1306.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:41]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.