Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 427  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2004.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (EMS, HH, JG, AKG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við I Skatttekjur
         a. 1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla          66.900,0     600,0     67.500,0
         b. 5.1.1.1 Virðisaukaskattur          86.021,0     250,0     86.271,0
         c. 5.1.2.1.15 Vörugjald af innfluttum ökutækjum          4.290,0     50,0     4.340,0
         d. 5.1.2.1.25 Vörugjald af bensíni          2.156,5     -600,0     1.556,5
         d. 5.2.1.5.5 Þungaskattur          5.573,0     -400,0     5.173,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 00-201 Alþingi
         1.05 Hagdeild          0,0     10,0     10,0
    3.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         1.19 Efnahagsrannsóknir          50,0     -10,0     40,0
    4.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.01 Kennsla          2.816,0     740,0     3.556           Greitt úr ríkissjóði          4.026,5     740,0     4.766,5
    
5.     Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
         1.01 Háskólinn á Akureyri          568,2     140,0     708,2
          Greitt úr ríkissjóði          657,4     140,0     797,4
    6.     Við 02-215 Kennaraháskóli Íslands
         1.01 Kennsla          871,9     190,0     1.061,9
          Greitt úr ríkissjóði          1.127,1     190,0      1.317,1
    7.     Við 04-891 Sérstakar greiðslur í landbúnaði
         1.14 Átak í hrossarækt          25,0     -25,0     0,0
    8.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         1.11 Atvinnuleysisbætur          2.719,0     400,0     3.119,0
         Greitt úr ríkissjóði          0,0     400,0     400,0
    9.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         1.92 Hækkun lífeyrisgreiðslna og félagslegra bóta
                   í samræmi við launavísitölu          0,0     600,0     600,0


Prentað upp.


    10.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.21 Hjálpartæki          1.367,0     150,0     1.517,0
    11.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt          379,5     200,0     579,5
    12.     Við 09-250 Innheimtukostnaður
         1.21 Hert skatteftirlit          0,0     200,0     200,0
    13.     Við 09-821 Vaxtabætur
         1.11 Vaxtabætur          4.505,0     600,0     5.105,0
    14.     Við 10-211 Vegagerðin
         1.01 Yfirstjórn          451,5     -100,0     351,5
         5.12 Öryggisaðgerðir          0,0     100,0     100,0
    15.     Við 12-902 Samkeppnisstofnun
         1.01 Samkeppnisstofnun          155,6     30,0     185,6
    16.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          10,5     -5,0     5,5
    17.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         1.02 Setur í Reykjavík          219,3     5,0     224,3
    18.     Við 6. gr. Nýr liður:
         6.29    Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Hafnarfirði.
    19.     Við 6. gr. Nýir liðir:
         7.11    Að lækka önnur útgjöld ráðuneyta um 600 m.kr.
         7.12    Að fresta yfirfærslu ónotaðra heimilda ráðuneyta frá fyrra ári um 500 m.kr.
         7.13    Að skera niður ferða- og risnukostnað ráðuneyta um 600 m.kr.
         7.14    Að fela ráðuneytum að fresta viðhalds- og stofnkostnaði um 325 mkr.
         7.15    Að lækka sérfræðikostnað A-hluta stofnana um 1.300 m.kr.
         7.16    Að selja hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja og verja andvirðinu til atvinnuuppbyggingar á Suðurnesjum.