Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 613. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1532  —  613. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 58/2000, um yrkisrétt, með síðari breytingum.

Frá Drífu Hjartardóttur.     1.      Á eftir 9. gr. komi ný gr. svohljóðandi:
             Í stað orðanna „2. mgr. 17. gr. samræmist 6. mgr. sömu greinar“ í 19. gr. laganna kemur: 1. mgr. 17. gr. a samræmist 3. mgr. sömu greinar.
     2.      Á eftir 10. gr., er verði 11. gr., komi ný grein, svohljóðandi:
             Í stað tilvísunarinnar „2. mgr. 17. gr.“ í 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: 1. mgr. 17. gr. a.