Útbýting 131. þingi, 85. fundi 2005-03-08 17:29:52, gert 1 14:15

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra, 623. mál, fsp. ÖJ, þskj. 934.