Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 807. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1397  —  807. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ingva Má Pálsson frá fjármálaráðuneyti.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Ögmundur Jónasson skrifar undir álit þetta með fyrirvara og áskilur sér rétt til að leggja fram og styðja breytingartillögur við málið.

Alþingi, 10. maí 2005.Pétur H. Blöndal,


form., frsm.


Dagný Jónsdóttir.


Birgir Ármannsson.Einar K. Guðfinnsson.


Siv Friðleifsdóttir.


Ögmundur Jónasson,


með fyrirvara.