2006-02-13 15:33:46# 132. lþ.#F 65.#3. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 15:34:38| A gert 27 11:30
[prenta uppsett í dálka] 65. fundur, 132. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 403. mál (nýjar gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 519.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 48 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.