Útbýting 132. þingi, 60. fundi 2006-02-07 13:32:41, gert 8 7:52

Umferðarlög, 503. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 735.