Fjarvistarleyfi 132. þingi, 99. fundi 04., gert 7 14:20

Anna Kristín Gunnarsdóttir, 6. þm. Norðvest.,

Guðlaugur Þór Þórðarson, 4. þm. Reykv. n.,

Kristján L. Möller, 3. þm. Norðaust.,

Margrét Frímannsdóttir, 1. þm. Suðurk.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 2. þm. Suðvest.,

Sigríður A. Þórðardóttir umhvrh.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv. s.,

Þórunn Sveinbjarnardóttir, 4. þm. Suðvest.