Fjarvistarleyfi 132. þingi, 8. fundi 13., gert 24 8:31

Björn Bjarnason dómsmrh.,

Jónína Bjartmarz, 6. þm. Reykv. s.,

Kristinn H. Gunnarsson, 7. þm. Norðvest.,

Lúðvík Bergvinsson, 4. þm. Suðurk.