2005-11-07 15:41:57# 132. lþ.#F 16.#15. fundur. Mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts., til 15:42:20| A gert 8 11:24
[prenta uppsett í dálka] 16. fundur, 132. lþ.

Mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts, frh. fyrri umr.

Þáltill. KolH o.fl., 41. mál. --- Þskj. 41.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

Till. vísað til síðari umr. með 47 shlj. atkv.

Till. vísað til félmn. án atkvgr.