2005-11-22 13:52:34# 132. lþ.#F 27.#5. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:53:01| A gert 23 7:56
[prenta uppsett í dálka] 27. fundur, 132. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 326. mál (hækkun sjómannaafsláttar). --- Þskj. 358.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:52]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.