2005-12-08 18:15:29# 132. lþ.#F 39.#4. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 18:16:39| A gert 22 9:28
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 381. mál (hækkun eftirlitsgjalds). --- Þskj. 438, nál. 477.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:15]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.