Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 3. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 479  —  3. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar.    Við yfirferð á frumvarpinu fékk nefndin á sinn fund ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins. 1. minni hluti fjárlaganefndar leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 2. des. 2005.Magnús Stefánsson,


form., frsm.


Birkir J. Jónsson.


Drífa Hjartardóttir.Bryndís Haraldsdóttir.


Sigurrós Þorgrímsdóttir.