Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 326. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 584  —  326. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.

Frá Pétri H. Blöndal.    Við 4. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ákvæði 3. gr. öðlast þegar gildi.