Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 18. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 588  —  18. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, og fleiri lögum.

Frá Pétri H. Blöndal.    Við 7. gr.
     1.      Í stað „2. gr.“ í inngangsmálsgrein komi: 20. gr.
     2.      Í stað „3. mgr. 18. gr.“ í 2. efnismgr. b-liðar komi: 4. mgr. 18. gr.