Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 268. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 859  —  268. mál.
Breytingartillögurvið frv. til vatnalaga.

Frá meiri hluta iðnaðarnefndar (BJJ, KÓ, EOK, SKK, GÖrl).     1.      Við 15. gr. Orðin „innan sveitarfélags“ í 3. mgr. falli brott.
     2.      Við 2. mgr. 35. gr.
                  a.      Í stað orðsins „veiðimálastjóra“ í 1. málsl. komi: Landbúnaðarstofnun.
                  b.      Í stað orðanna „Veiðimálastjóri skal þegar honum“ í 2. málsl. komi: Landbúnaðarstofnun skal þegar henni.
     3.      Við 36. gr. Í stað orðanna „heimilar eru“ í 2. mgr. komi: heimil er.
     4.      Við 42. gr. Í stað orðanna „1. janúar 2006“ í 4. mgr. komi: 1. janúar 2007.
     5.      Við 43. gr. Í stað orðanna „Sveitarfélög sjá um að leggja fráveitur eftir því sem þörf er á“ í 1. efnismálsl. a-liðar 1. tölul. komi: Sveitarfélögum er heimilt að leggja fráveitur.