Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 639. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1205  —  639. mál.
Svarfjármálaráðherra við fyrirspurn Björgvins G. Sigurðssonar um sumarbústaði.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvað eru margir sumarbústaðir í landinu og hversu mikið hefur þeim fjölgað sl. tíu ár, sundurgreint eftir árum og sveitarfélögum?

    Í lögum er ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu „sumarbústaður“. Hús sem ætluð eru til tímabundinnar dvalar og ekki þurfa að uppfylla skilyrði sem íbúðarhús hafa gengið undir ýmsum heitum eins og t.d. sumarbústaðir, sumarhús, orlofshús eða frístundahús. Fjármálaráðuneytið heldur ekki sérstaka skrá um slíkar eignir og leitaði því til Fasteignamats ríkisins vegna fyrirspurnarinnar. Í meðfylgjandi lista Fasteignamats ríkisins er að finna þær eignir sem flokkaðar eru sem sumarbústaðir, sumarhús eða orlofshús en slík heiti eru notuð í Landskrá fasteigna yfir þessar tegundir fasteigna. Langflestar eignanna eru á skilgreindum sumarhúsalóðum en það er þó ekki undantekningarlaust og eru dæmi um að slík hús sé t.d. að finna á jörðum, eyðijörðum, íbúðarhúsalóðum og snjóflóðasvæðum. Þar sem skipan sveitarfélaga hefur breyst töluvert að undanförnu er á listanum fjöldi sumarbústaða sl. tíu ár, sundurliðað eftir sveitarfélögum eins og þau hafa verið á hverjum tíma. Sameining sveitarfélaga og kerfisbundnar skráningarleiðréttingar Fasteignamats ríkisins í samvinnu við sveitarfélög hafa leitt til breytinga á fjölda þessara eigna milli ára á tilteknum svæðum.

Sumarbústaðir á Íslandi 3.4.2006
Svfn Heiti Fjöldi
0000 Reykjavík 129
1000 Kópavogur 111
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 44
1604 Mosfellsbær 303
1606 Kjósarhreppur 461
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 9
2503 Sandgerði 14
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 39
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 328
3502 Skilmannahreppur 7
3503 Innri-Akraneshreppur 4
3504 Leirár- og Melahreppur 54
3506 Skorradalshreppur 467
3510 Borgarfjarðarsveit 267
3601 Hvítársíðuhreppur 59
3609 Borgarbyggð 871
3701 Kolbeinsstaðahreppur 11
3709 Grundarfjarðarbær 25
3710 Helgafellssveit 16
3711 Stykkishólmur 7
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 90
3809 Saurbæjarhreppur 10
3811 Dalabyggð 98
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 168
4502 Reykhólahreppur 81
4604 Tálknafjarðarhreppur 9
4607 Vesturbyggð 65
4803 Súðavíkurhreppur 100
4901 Árneshreppur 28
4902 Kaldrananeshreppur 29
4908 Bæjarhreppur 6
4909 Broddaneshreppur 1
4910 Hólmavík 31
5000 Siglufjörður 5
5200 Skagafjörður 157
5508 Húnaþing vestra 93
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 8
5603 Torfalækjarhreppur 12
5604 Blönduós 11
5605 Svínavatnshreppur 15
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 8
5609 Höfðahreppur 1
5611 Skagabyggð 8
5706 Akrahreppur 13
6000 Akureyri 31
6100 Húsavík 34
6200 Ólafsfjörður 37
6400 Dalvíkurbyggð 49
6501 Grímseyjarhreppur 2
6506 Arnarneshreppur 16
6513 Eyjafjarðarsveit 81
6514 Hörgárbyggð 43
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 73
6602 Grýtubakkahreppur 14
6607 Skútustaðahreppur 28
6609 Aðaldælahreppur 69
6611 Tjörneshreppur 1
6612 Þingeyjarsveit 193
6701 Kelduneshreppur 13
6702 Öxarfjarðarhreppur 48
6706 Svalbarðshreppur 6
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 16
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 13
7505 Fljótsdalshreppur 3
7509 Borgarfjarðarhreppur 9
7605 Mjóafjarðarhreppur 5
7613 Breiðdalshreppur 9
7617 Djúpavogshreppur 13
7619 Austurbyggð 1
7620 Fljótsdalshérað 187
7708 Hornafjörður 111
8000 Vestmannaeyjar 6
8200 Sveitarfélagið Árborg 27
8508 Mýrdalshreppur 47
8509 Skaftárhreppur 131
8610 Ásahreppur 30
8613 Rangárþing eystra 268
8614 Rangárþing ytra 341
8701 Gaulverjabæjarhreppur 6
8706 Hraungerðishreppur 33
8707 Villingaholtshreppur 30
8710 Hrunamannahreppur 240
8716 Hveragerði 7
8717 Ölfus 127
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.954
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 130
8721 Bláskógabyggð 1.594
Alls árið 2006 10.418
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 2005
0000 Reykjavík 129
1000 Kópavogur 112
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 45
1604 Mosfellsbær 302
1606 Kjósarhreppur 459
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 9
2503 Sandgerði 14
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 37
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 324
3502 Skilmannahreppur 7
3503 Innri-Akraneshreppur 4
3504 Leirár- og Melahreppur 54
3506 Skorradalshreppur 462
3510 Borgarfjarðarsveit 263
3601 Hvítársíðuhreppur 59
3609 Borgarbyggð 864
3701 Kolbeinsstaðahreppur 11
3709 Grundarfjarðarbær 25
3710 Helgafellssveit 16
3711 Stykkishólmur 7
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 89
3809 Saurbæjarhreppur 10
3811 Dalabyggð 98
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 168
4502 Reykhólahreppur 80
4604 Tálknafjarðarhreppur 4
4607 Vesturbyggð 65
4803 Súðavíkurhreppur 100
4901 Árneshreppur 28
4902 Kaldrananeshreppur 29
4908 Bæjarhreppur 6
4909 Broddaneshreppur 1
4910 Hólmavík 31
5000 Siglufjörður 5
5200 Skagafjörður 152
5508 Húnaþing vestra 93
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 8
5603 Torfalækjarhreppur 12
5604 Blönduós 11
5605 Svínavatnshreppur 15
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 8
5609 Höfðahreppur 1
5611 Skagabyggð 8
5706 Akrahreppur 13
6000 Akureyri 31
6100 Húsavík 34
6200 Ólafsfjörður 37
6400 Dalvíkurbyggð 48
6501 Grímseyjarhreppur 2
6506 Arnarneshreppur 16
6513 Eyjafjarðarsveit 74
6514 Hörgárbyggð 41
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 66
6602 Grýtubakkahreppur 14
6607 Skútustaðahreppur 28
6609 Aðaldælahreppur 69
6611 Tjörneshreppur 1
6612 Þingeyjarsveit 191
6701 Kelduneshreppur 11
6702 Öxarfjarðarhreppur 48
6706 Svalbarðshreppur 6
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 16
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 13
7505 Fljótsdalshreppur 3
7509 Borgarfjarðarhreppur 9
7605 Mjóafjarðarhreppur 5
7613 Breiðdalshreppur 9
7617 Djúpavogshreppur 13
7619 Austurbyggð 1
7620 Fljótsdalshérað 185
7708 Hornafjörður 111
8000 Vestmannaeyjar 6
8200 Sveitarfélagið Árborg 27
8508 Mýrdalshreppur 47
8509 Skaftárhreppur 130
8610 Ásahreppur 30
8613 Rangárþing eystra 249
8614 Rangárþing ytra 342
8701 Gaulverjabæjarhreppur 6
8706 Hraungerðishreppur 33
8707 Villingaholtshreppur 30
8710 Hrunamannahreppur 237
8716 Hveragerði 8
8717 Ölfus 127
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.925
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 130
8721 Bláskógabyggð 1.589
Alls árið 2005 10.305
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 2004
0000 Reykjavík 131
1000 Kópavogur 116
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 41
1604 Mosfellsbær 303
1606 Kjósarhreppur 254
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 7
2503 Sandgerði 13
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 33
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 299
3502 Skilmannahreppur 6
3503 Innri-Akraneshreppur 3
3504 Leirár- og Melahreppur 52
3506 Skorradalshreppur 433
3510 Borgarfjarðarsveit 244
3601 Hvítársíðuhreppur 58
3609 Borgarbyggð 828
3701 Kolbeinsstaðahreppur 8
3709 Grundarfjarðarbær 25
3710 Helgafellssveit 16
3711 Stykkishólmur 6
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 89
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 90
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 176
4502 Reykhólahreppur 80
4604 Tálknafjarðarhreppur 5
4607 Vesturbyggð 63
4803 Súðavíkurhreppur 100
4901 Árneshreppur 33
4902 Kaldrananeshreppur 39
4908 Bæjarhreppur 8
4909 Broddaneshreppur 2
4910 Hólmavík 36
5000 Siglufjörður 5
5200 Skagafjörður 146
5508 Húnaþing vestra 88
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 6
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 11
5605 Svínavatnshreppur 15
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 7
5611 Skagabyggð 8
5706 Akrahreppur 13
6000 Akureyri 31
6100 Húsavík 34
6200 Ólafsfjörður 36
6400 Dalvíkurbyggð 47
6501 Grímseyjarhreppur 2
6506 Arnarneshreppur 16
6513 Eyjafjarðarsveit 73
6514 Hörgárbyggð 39
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 61
6602 Grýtubakkahreppur 14
6607 Skútustaðahreppur 27
6609 Aðaldælahreppur 69
6611 Tjörneshreppur 1
6612 Þingeyjarsveit 188
6701 Kelduneshreppur 11
6702 Öxarfjarðarhreppur 47
6706 Svalbarðshreppur 6
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 16
7501 Skeggjastaðahreppur 1
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 3
7509 Borgarfjarðarhreppur 9
7605 Mjóafjarðarhreppur 5
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 15
7619 Austurbyggð 1
7620 Fljótsdalshérað 174
7708 Hornafjörður 104
8000 Vestmannaeyjar 6
8200 Sveitarfélagið Árborg 27
8508 Mýrdalshreppur 50
8509 Skaftárhreppur 128
8610 Ásahreppur 30
8613 Rangárþing eystra 242
8614 Rangárþing ytra 306
8701 Gaulverjabæjarhreppur 6
8706 Hraungerðishreppur 34
8707 Villingaholtshreppur 29
8710 Hrunamannahreppur 220
8716 Hveragerði 8
8717 Ölfus 125
8719 Grímsnes-og Grafningshreppur 1.876
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 128
8721 Bláskógabyggð 1.564
Alls árið 2004 9.811
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 2003
0000 Reykjavík 132
1000 Kópavogur 117
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 41
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 282
1606 Kjósarhreppur 251
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 7
2503 Sandgerði 7
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 30
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 279
3502 Skilmannahreppur 7
3503 Innri-Akraneshreppur 3
3504 Leirár- og Melahreppur 47
3506 Skorradalshreppur 412
3510 Borgarfjarðarsveit 234
3601 Hvítársíðuhreppur 59
3609 Borgarbyggð 803
3701 Kolbeinsstaðahreppur 6
3709 Grundarfjarðarbær 23
3710 Helgafellssveit 16
3711 Stykkishólmur 3
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 24
3714 Snæfellsbær 82
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 86
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 173
4502 Reykhólahreppur 100
4604 Tálknafjarðarhreppur 4
4607 Vesturbyggð 70
4803 Súðavíkurhreppur 107
4901 Árneshreppur 40
4902 Kaldrananeshreppur 39
4908 Bæjarhreppur 8
4909 Broddaneshreppur 3
4910 Hólmavík 40
5000 Siglufjörður 4
5200 Skagafjörður 145
5508 Húnaþing vestra 87
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 5
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 11
5605 Svínavatnshreppur 15
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 7
5611 Skagabyggð 8
5706 Akrahreppur 12
6000 Akureyri 26
6100 Húsavík 34
6200 Ólafsfjörður 36
6400 Dalvíkurbyggð 40
6501 Grímseyjarhreppur 2
6504 Hríseyjarhreppur 5
6506 Arnarneshreppur 13
6513 Eyjafjarðarsveit 70
6514 Hörgárbyggð 38
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 55
6602 Grýtubakkahreppur 14
6607 Skútustaðahreppur 27
6609 Aðaldælahreppur 70
6611 Tjörneshreppur 1
6612 Þingeyjarsveit 179
6701 Kelduneshreppur 9
6702 Öxarfjarðarhreppur 48
6706 Svalbarðshreppur 5
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 15
7501 Skeggjastaðahreppur 1
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 3
7506 Fellahreppur 17
7509 Borgarfjarðarhreppur 9
7512 Norður-Hérað 10
7605 Mjóafjarðarhreppur 3
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 15
7618 Austur-Hérað 138
7619 Austurbyggð 1
7708 Hornafjörður 102
8000 Vestmannaeyjar 6
8200 Sveitarfélagið Árborg 28
8508 Mýrdalshreppur 50
8509 Skaftárhreppur 111
8610 Ásahreppur 31
8613 Rangárþing eystra 227
8614 Rangárþing ytra 278
8701 Gaulverjabæjarhreppur 6
8706 Hraungerðishreppur 32
8707 Villingaholtshreppur 27
8710 Hrunamannahreppur 207
8716 Hveragerði 8
8717 Ölfus 125
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.800
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 125
8721 Bláskógabyggð 1.500
Alls árið 2003 9.461
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 2002
0000 Reykjavík 132
1000 Kópavogur 117
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 42
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 272
1606 Kjósarhreppur 224
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 5
2503 Sandgerði 7
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 29
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 266
3502 Skilmannahreppur 6
3503 Innri-Akraneshreppur 3
3504 Leirár- og Melahreppur 44
3506 Skorradalshreppur 391
3510 Borgarfjarðarsveit 227
3601 Hvítársíðuhreppur 56
3609 Borgarbyggð 778
3701 Kolbeinsstaðahreppur 6
3709 Grundarfjarðarbær 24
3710 Helgafellssveit 15
3711 Stykkishólmur 3
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 78
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 87
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 170
4502 Reykhólahreppur 101
4604 Tálknafjarðarhreppur 4
4607 Vesturbyggð 64
4803 Súðavíkurhreppur 103
4901 Árneshreppur 40
4902 Kaldrananeshreppur 39
4908 Bæjarhreppur 5
4909 Broddaneshreppur 3
4910 Hólmavík 40
5000 Siglufjörður 4
5200 Skagafjörður 138
5508 Húnaþing vestra 81
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 5
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 10
5605 Svínavatnshreppur 16
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 7
5611 Skagabyggð 8
5706 Akrahreppur 13
6000 Akureyri 26
6100 Húsavík 33
6200 Ólafsfjörður 36
6400 Dalvíkurbyggð 42
6501 Grímseyjarhreppur 2
6504 Hríseyjarhreppur 5
6506 Arnarneshreppur 11
6513 Eyjafjarðarsveit 68
6514 Hörgárbyggð 34
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 50
6602 Grýtubakkahreppur 13
6607 Skútustaðahreppur 27
6609 Aðaldælahreppur 69
6611 Tjörneshreppur 1
6612 Þingeyjarsveit 168
6701 Kelduneshreppur 9
6702 Öxarfjarðarhreppur 46
6706 Svalbarðshreppur 5
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 12
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 3
7506 Fellahreppur 17
7509 Borgarfjarðarhreppur 9
7512 Norður-Hérað 10
7605 Mjóafjarðarhreppur 3
7612 Stöðvarhreppur 1
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 15
7618 Austur-Hérað 136
7708 Hornafjörður 102
8000 Vestmannaeyjar 7
8200 Sveitarfélagið Árborg 28
8508 Mýrdalshreppur 54
8509 Skaftárhreppur 105
8610 Ásahreppur 30
8613 Rangárþing eystra 222
8614 Rangárþing ytra 270
8701 Gaulverjabæjarhreppur 5
8706 Hraungerðishreppur 32
8707 Villingaholtshreppur 27
8710 Hrunamannahreppur 199
8716 Hveragerði 10
8717 Ölfus 121
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.778
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 126
8721 Bláskógabyggð 1.471
Alls árið 2002 9.211
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 2001
0000 Reykjavík 130
1000 Kópavogur 125
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 42
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 260
1606 Kjósarhreppur 221
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 6
2503 Sandgerði 3
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 28
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 247
3502 Skilmannahreppur 6
3503 Innri-Akraneshreppur 3
3504 Leirár- og Melahreppur 44
3506 Skorradalshreppur 381
3510 Borgarfjarðarsveit 215
3601 Hvítársíðuhreppur 55
3609 Borgarbyggð 751
3701 Kolbeinsstaðahreppur 6
3709 Eyrarsveit 24
3710 Helgafellssveit 14
3711 Stykkishólmur 3
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 75
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 87
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 165
4502 Reykhólahreppur 101
4604 Tálknafjarðarhreppur 4
4607 Vesturbyggð 61
4803 Súðavíkurhreppur 101
4901 Árneshreppur 40
4902 Kaldrananeshreppur 39
4904 Hólmavíkurhreppur 37
4905 Kirkjubólshreppur 3
4908 Bæjarhreppur 5
4909 Broddaneshreppur 3
5000 Siglufjörður 4
5200 Skagafjörður 128
5508 Húnaþing vestra 81
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 5
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 7
5605 Svínavatnshreppur 16
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 7
5607 Engihlíðarhreppur 3
5608 Vindhælishreppur 2
5610 Skagahreppur 6
5706 Akrahreppur 13
6000 Akureyri 26
6100 Húsavík 5
6200 Ólafsfjörður 35
6400 Dalvíkurbyggð 43
6501 Grímseyjarhreppur 2
6504 Hríseyjarhreppur 5
6506 Arnarneshreppur 11
6513 Eyjafjarðarsveit 70
6514 Hörgárbyggð 34
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 49
6602 Grýtubakkahreppur 13
6604 Hálshreppur 123
6605 Ljósavatnshreppur 10
6606 Bárðdælahreppur 18
6607 Skútustaðahreppur 26
6608 Reykdælahreppur 14
6609 Aðaldælahreppur 68
6610 Reykjahreppur 21
6611 Tjörneshreppur 1
6701 Kelduneshreppur 9
6702 Öxarfjarðarhreppur 46
6706 Svalbarðshreppur 5
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 12
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 3
7506 Fellahreppur 17
7509 Borgarfjarðarhreppur 8
7512 Norður-Hérað 10
7605 Mjóafjarðarhreppur 2
7612 Stöðvarhreppur 1
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 14
7618 Austur-Hérað 133
7708 Hornafjörður 103
8000 Vestmannaeyjar 7
8200 Árborg 27
8508 Mýrdalshreppur 53
8509 Skaftárhreppur 104
8601 Austur-Eyjafjallahreppur 19
8602 Vestur-Eyjafjallahreppur 37
8603 Austur-Landeyjahreppur 10
8604 Vestur-Landeyjahreppur 14
8605 Fljótshlíðarhreppur 88
8606 Hvolhreppur 45
8607 Rangárvallahreppur 98
8610 Ásahreppur 31
8611 Djúpárhreppur 16
8612 Holta- og Landsveit 156
8701 Gaulverjabæjarhreppur 5
8706 Hraungerðishreppur 30
8707 Villingaholtshreppur 27
8708 Skeiðahreppur 24
8709 Gnúpverjahreppur 103
8710 Hrunamannahreppur 180
8711 Biskupstungnahreppur 522
8712 Laugardalshreppur 457
8714 Þingvallahreppur 462
8716 Hveragerði 10
8717 Ölfus 107
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.735
Alls árið 2001 8.971
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 2000
0000 Reykjavík 106
1000 Kópavogur 126
1300 Garðabær 1
1400 Hafnarfjörður 41
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 267
1606 Kjósarhreppur 217
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 6
2503 Sandgerði 3
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 26
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 240
3502 Skilmannahreppur 6
3503 Innri-Akraneshreppur 4
3504 Leirár- og Melahreppur 43
3506 Skorradalshreppur 376
3510 Borgarfjarðarsveit 205
3601 Hvítársíðuhreppur 55
3609 Borgarbyggð 731
3701 Kolbeinsstaðahreppur 6
3709 Eyrarsveit 24
3710 Helgafellssveit 13
3711 Stykkishólmur 3
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 22
3714 Snæfellsbær 70
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 85
4100 Bolungarvík 20
4200 Ísafjarðarbær 163
4502 Reykhólahreppur 100
4604 Tálknafjarðarhreppur 4
4607 Vesturbyggð 58
4803 Súðavíkurhreppur 101
4901 Árneshreppur 40
4902 Kaldrananeshreppur 37
4904 Hólmavíkurhreppur 36
4905 Kirkjubólshreppur 3
4908 Bæjarhreppur 4
4909 Broddaneshreppur 3
5000 Siglufjörður 4
5200 Skagafjörður 124
5508 Húnaþing vestra 81
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 5
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 7
5605 Svínavatnshreppur 16
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 7
5607 Engihlíðarhreppur 3
5608 Vindhælishreppur 2
5610 Skagahreppur 6
5706 Akrahreppur 13
6000 Akureyri 15
6200 Ólafsfjörður 35
6400 Dalvíkurbyggð 43
6501 Grímseyjarhreppur 2
6504 Hríseyjarhreppur 5
6506 Arnarneshreppur 11
6507 Skriðuhreppur 10
6508 Öxnadalshreppur 1
6509 Glæsibæjarhreppur 23
6513 Eyjafjarðarsveit 69
6601 Svalbarðsstrandahreppur 48
6602 Grýtubakkahreppur 12
6604 Hálshreppur 120
6605 Ljósavatnshreppur 11
6606 Bárðdælahreppur 18
6607 Skútustaðahreppur 26
6608 Reykdælahreppur 14
6609 Aðaldælahreppur 67
6610 Reykjahreppur 20
6611 Tjörneshreppur 1
6701 Kelduneshreppur 9
6702 Öxarfjarðarhreppur 46
6706 Svalbarðshreppur 4
6707 Þórshafnarhreppur 5
7300 Fjarðabyggð 12
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 2
7506 Fellahreppur 17
7509 Borgarfjarðarhreppur 8
7512 Norður-Hérað 10
7605 Mjóafjarðarhreppur 2
7612 Stöðvarhreppur 1
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 14
7618 Austur-Hérað 132
7708 Hornafjörður 102
8000 Vestmannaeyjar 7
8200 Árborg 28
8508 Mýrdalshreppur 55
8509 Skaftárhreppur 104
8601 Austur-Eyjafjallahreppur 19
8602 Vestur-Eyjafjallahreppur 35
8603 Austur-Landeyjahreppur 10
8604 Vestur-Landeyjahreppur 14
8605 Fljótshlíðarhreppur 89
8606 Hvolhreppur 46
8607 Rangárvallahreppur 97
8610 Ásahreppur 29
8611 Djúpárhreppur 16
8612 Holta- og Landsveit 156
8701 Gaulverjabæjarhreppur 4
8706 Hraungerðishreppur 29
8707 Villingaholtshreppur 26
8708 Skeiðahreppur 24
8709 Gnúpverjahreppur 102
8710 Hrunamannahreppur 168
8711 Biskupstungnahreppur 501
8712 Laugardalshreppur 452
8714 Þingvallahreppur 465
8716 Hveragerði 10
8717 Ölfus 104
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.706
Alls árið 2000 8.785
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 1999
0000 Reykjavík 54
1000 Kópavogur 129
1400 Hafnarfjörður 41
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 196
1606 Kjósarhreppur 197
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 6
2503 Sandgerði 2
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 24
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 240
3502 Skilmannahreppur 5
3503 Innri-Akraneshreppur 4
3504 Leirár- og Melahreppur 44
3506 Skorradalshreppur 360
3510 Borgarfjarðarsveit 190
3601 Hvítársíðuhreppur 56
3609 Borgarbyggð 626
3701 Kolbeinsstaðahreppur 6
3709 Eyrarsveit 22
3710 Helgafellssveit 12
3711 Stykkishólmur 3
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 22
3714 Snæfellsbær 66
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 80
4100 Bolungarvík 17
4200 Ísafjarðarbær 93
4502 Reykhólahreppur 96
4604 Tálknafjarðarhreppur 2
4607 Vesturbyggð 51
4803 Súðavíkurhreppur 99
4901 Árneshreppur 40
4902 Kaldrananeshreppur 37
4904 Hólmavíkurhreppur 38
4905 Kirkjubólshreppur 3
4908 Bæjarhreppur 4
5000 Siglufjörður 4
5200 Skagafjörður 121
5508 Húnaþing vestra 79
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 5
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 7
5605 Svínavatnshreppur 17
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 6
5607 Engihlíðarhreppur 3
5608 Vindhælishreppur 2
5610 Skagahreppur 6
5706 Akrahreppur 14
6000 Akureyri 14
6200 Ólafsfjörður 34
6400 Dalvíkurbyggð 41
6501 Grímseyjarhreppur 2
6504 Hríseyjarhreppur 5
6506 Arnarneshreppur 11
6507 Skriðuhreppur 10
6509 Glæsibæjarhreppur 23
6513 Eyjafjarðarsveit 70
6601 Svalbarðsstrandahreppur 46
6602 Grýtubakkahreppur 12
6604 Hálshreppur 117
6605 Ljósavatnshreppur 11
6606 Bárðdælahreppur 16
6607 Skútustaðahreppur 27
6608 Reykdælahreppur 11
6609 Aðaldælahreppur 67
6610 Reykjahreppur 21
6611 Tjörneshreppur 1
6701 Kelduneshreppur 8
6702 Öxarfjarðarhreppur 46
6706 Svalbarðshreppur 7
6707 Þórshafnarhreppur 6
7300 Fjarðabyggð 11
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 1
7506 Fellahreppur 15
7509 Borgarfjarðarhreppur 4
7512 Norður-Hérað 9
7605 Mjóafjarðarhreppur 1
7612 Stöðvarhreppur 1
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 7
7618 Austur-Hérað 130
7708 Hornafjörður 98
8000 Vestmannaeyjar 4
8200 Árborg 29
8508 Mýrdalshreppur 57
8509 Skaftárhreppur 94
8601 Austur-Eyjafjallahreppur 19
8602 Vestur-Eyjafjallahreppur 35
8603 Austur-Landeyjahreppur 10
8604 Vestur-Landeyjahreppur 14
8605 Fljótshlíðarhreppur 83
8606 Hvolhreppur 38
8607 Rangárvallahreppur 95
8610 Ásahreppur 28
8611 Djúpárhreppur 16
8612 Holta- og Landsveit 149
8701 Gaulverjabæjarhreppur 4
8706 Hraungerðishreppur 29
8707 Villingaholtshreppur 27
8708 Skeiðahreppur 23
8709 Gnúpverjahreppur 96
8710 Hrunamannahreppur 161
8711 Biskupstungnahreppur 469
8712 Laugardalshreppur 440
8714 Þingvallahreppur 464
8716 Hveragerði 10
8717 Ölfus 104
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.652
Alls árið 1999 8.223
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 1998
0000 Reykjavík 57
1000 Kópavogur 133
1400 Hafnarfjörður 41
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 194
1606 Kjósarhreppur 188
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 6
2503 Sandgerði 2
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 24
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 218
3502 Skilmannahreppur 5
3503 Innri-Akraneshreppur 5
3504 Leirár- og Melahreppur 40
3506 Skorradalshreppur 339
3510 Borgarfjörður 177
3601 Hvítársíðuhreppur 56
3609 Borgarbyggð 594
3701 Kolbeinsstaðahreppur 5
3709 Eyrarsveit 23
3710 Helgafellssveit 12
3711 Stykkishólmur 3
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 65
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 75
4100 Bolungarvík 17
4200 Ísafjarðarbær 87
4502 Reykhólahreppur 97
4604 Tálknafjarðarhreppur 1
4607 Vesturbyggð 50
4803 Súðavíkurhreppur 93
4901 Árneshreppur 40
4902 Kaldrananeshreppur 37
4904 Hólmavíkurhreppur 20
4905 Kirkjubólshreppur 3
4908 Bæjarhreppur 4
5000 Siglufjörður 3
5200 Skagafjörður 121
5508 Húnaþing 62
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 5
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 7
5605 Svínavatnshreppur 17
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 4
5607 Engihlíðarhreppur 3
5608 Vindhælishreppur 2
5610 Skagahreppur 5
5706 Akrahreppur 14
6000 Akureyri 13
6200 Ólafsfjörður 33
6400 Dalvíkurbyggð 38
6501 Grímseyjarhreppur 2
6504 Hríseyjarhreppur 5
6506 Arnarneshreppur 10
6507 Skriðuhreppur 9
6509 Glæsibæjarhreppur 20
6513 Eyjafjarðarsveit 65
6601 Svalbarðsstrandahreppur 42
6602 Grýtubakkahreppur 12
6604 Hálshreppur 112
6605 Ljósavatnshreppur 11
6606 Bárðdælahreppur 16
6607 Skútustaðahreppur 26
6608 Reykdælahreppur 11
6609 Aðaldælahreppur 67
6610 Reykjahreppur 20
6701 Kelduneshreppur 8
6702 Öxarfjarðarhreppur 46
6706 Svalbarðshreppur 7
6707 Þórshafnarhreppur 6
7300 Mið-Austfirðir 11
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 11
7505 Fljótsdalshreppur 1
7506 Fellahreppur 14
7509 Borgarfjarðarhreppur 4
7512 Norður-Hérað 8
7612 Stöðvarhreppur 1
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 7
7618 Austur-Hérað 124
7708 Hornafjörður 99
8000 Vestmannaeyjar 3
8200 Árborg 29
8508 Mýrdalshreppur 54
8509 Skaftárhreppur 103
8601 Austur-Eyjafjallahreppur 19
8602 Vestur-Eyjafjallahreppur 35
8603 Austur-Landeyjahreppur 7
8604 Vestur-Landeyjahreppur 14
8605 Fljótshlíðarhreppur 79
8606 Hvolhreppur 35
8607 Rangárvallahreppur 90
8610 Ásahreppur 26
8611 Djúpárhreppur 15
8612 Holta- og Landsveit 144
8701 Gaulverjabæjarhreppur 5
8706 Hraungerðishreppur 29
8707 Villingaholtshreppur 27
8708 Skeiðahreppur 23
8709 Gnúpverjahreppur 92
8710 Hrunamannahreppur 156
8711 Biskupstungnahreppur 451
8712 Laugardalshreppur 439
8714 Þingvallahreppur 468
8716 Hveragerði 11
8717 Ölfushreppur 103
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 1.618
Alls árið 1998 7.961
Sumarbústaðir á Íslandi við árslok 1997
0000 Reykjavík 21
1000 Kópavogur 139
1400 Hafnarfjörður 41
1603 Bessastaðahreppur 1
1604 Mosfellsbær 192
1605 Kjalarneshreppur 34
1606 Kjósarhreppur 154
2000 Reykjanesbær 2
2300 Grindavík 6
2503 Sandgerði 1
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 24
3000 Akranes 1
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 213
3502 Skilmannahreppur 5
3503 Innri-Akraneshreppur 5
3504 Leirár- og Melahreppur 39
3505 Andakílshreppur 22
3506 Skorradalshreppur 326
3507 Lundarreykjadalshreppur 9
3508 Reykholtsdalshreppur 15
3509 Hálsahreppur 126
3601 Hvítársíðuhreppur 55
3602 Þverárhlíðarhreppur 16
3605 Borgarhreppur 329
3607 Álftaneshreppur 50
3609 Borgarbyggð 185
3701 Kolbeinsstaðahreppur 4
3709 Eyrarsveit 23
3710 Helgafellssveit 10
3711 Stykkishólmur 1
3712 Skógarstrandarhreppur 17
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 23
3714 Snæfellsbær 59
3809 Saurbæjarhreppur 9
3811 Dalabyggð 56
4100 Bolungarvík 17
4200 Ísafjarðarbær 62
4502 Reykhólahreppur 98
4604 Tálknafjarðarhreppur 1
4607 Vesturbyggð 50
4803 Súðavíkurhreppur 49
4901 Árneshreppur 7
4902 Kaldrananeshreppur 37
4904 Hólmavíkurhreppur 19
4905 Kirkjubólshreppur 3
4908 Bæjarhreppur 4
5000 Siglufjörður 3
5100 Sauðárkrókur 1
5501 Staðarhreppur 3
5502 Fremri-Torfustaðahreppur 1
5503 Ytri-Torfustaðahreppur 1
5505 Kirkjuhvammshreppur 6
5506 Þverárhreppur 31
5507 Þorkelshólshreppur 18
5601 Áshreppur 16
5602 Sveinsstaðahreppur 6
5603 Torfalækjarhreppur 11
5604 Blönduós 7
5605 Svínavatnshreppur 17
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 4
5607 Engihlíðarhreppur 3
5608 Vindhælishreppur 2
5610 Skagahreppur 5
5701 Skefilsstaðahreppur 4
5702 Skarðshreppur 5
5703 Staðarhreppur 4
5704 Seyluhreppur 6
5705 Lýtingsstaðahreppur 19
5706 Akrahreppur 14
5707 Rípurhreppur 5
5708 Viðvíkurhreppur 1
5709 Hólahreppur 7
5710 Hofshreppur 16
5715 Fljótahreppur 48
6000 Akureyri 13
6200 Ólafsfjörður 28
6300 Dalvík 4
6501 Grímseyjarhreppur 2
6502 Svarfaðardalshreppur 27
6504 Hríseyjarhreppur 5
6505 Árskógshreppur 8
6506 Arnarneshreppur 10
6507 Skriðuhreppur 8
6509 Glæsibæjarhreppur 19
6513 Eyjafjarðarsveit 60
6601 Svalbarðsstrandahreppur 39
6602 Grýtubakkahreppur 11
6604 Hálshreppur 106
6605 Ljósavatnshreppur 10
6606 Bárðdælahreppur 16
6607 Skútustaðahreppur 24
6608 Reykdælahreppur 11
6609 Aðaldælahreppur 66
6610 Reykjahreppur 16
6701 Kelduneshreppur 7
6702 Öxarfjarðarhreppur 46
6706 Svalbarðshreppur 7
6707 Þórshafnarhreppur 6
7100 Neskaupstaður 7
7501 Skeggjastaðahreppur 2
7502 Vopnafjarðarhreppur 9
7503 Hlíðarhreppur 6
7505 Fljótsdalshreppur 1
7506 Fellahreppur 14
7507 Tunguhreppur 2
7508 Hjaltastaðahreppur 6
7509 Borgarfjarðarhreppur 4
7601 Skriðdalshreppur 5
7602 Vallahreppur 79
7603 Egilsstaðir 4
7604 Eiðahreppur 24
7605 Mjóafjarðarhreppur 1
7609 Reyðarfjarðarhreppur 1
7612 Stöðvarhreppur 1
7613 Breiðdalshreppur 8
7617 Djúpavogshreppur 6
7701 Bæjarhreppur 77
7705 Borgarhafnarhreppur 6
7706 Hofshreppur 6
7707 Hornafjarðarbær 8
8000 Vestmannaeyjar 2
8100 Selfoss 2
8508 Mýrdalshreppur 54
8509 Skaftárhreppur 102
8601 Austur-Eyjafjallahreppur 20
8602 Vestur-Eyjafjallahreppur 35
8603 Austur-Landeyjahreppur 6
8604 Vestur-Landeyjahreppur 17
8605 Fljótshlíðarhreppur 73
8606 Hvolhreppur 29
8607 Rangárvallahreppur 89
8610 Ásahreppur 25
8611 Djúpárhreppur 15
8612 Holta- og Landsveit 143
8701 Gaulverjabæjarhreppur 5
8702 Stokkseyrarhreppur 24
8704 Sandvíkurhreppur 3
8706 Hraungerðishreppur 29
8707 Villingaholtshreppur 24
8708 Skeiðahreppur 23
8709 Gnúpverjahreppur 90
8710 Hrunamannahreppur 149
8711 Biskupstungnahreppur 435
8712 Laugardalshreppur 428
8713 Grímsneshreppur 1.422
8714 Þingvallahreppur 466
8715 Grafningshreppur 141
8716 Hveragerði 11
8717 Ölfushreppur 105
Alls árið 1997 7.617