Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 655. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1315  —  655. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.         Eftirfarandi breytingar verði á 1. gr.:
          a.      Í stað orðanna „þar sem tilgangur fyrirtækjanna er einungis að fjárfesta í verðbréfum“ í b-lið a-liðar komi: hafa einungis þann tilgang að fjárfesta í verðbréfum.
          b.      Í stað orðanna „er átt við fyrirtæki“ í 2. málsl. f-liðar a-liðar komi: er átt við félög.
          c.      Við b-lið bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                 Fjárhæðir í 7. tölul. 1. mgr. eru bundnar við gengi evru (EUR) miðað við gengi hennar 4. janúar 2005 (83,54 kr.).