Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 388. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1336  —  388. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 6/2002, um tóbaksvarnir.

Frá Birgi Ármannssyni, Sigurði Kára Kristjánssyni,
Bjarna Benediktssyni og Björgvini G. Sigurðssyni.


    2. gr. orðist svo:
    2. mgr. 9. gr. laganna orðast svo:
    Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má leyfa reykingar í sérstökum herbergjum eða á afmörkuðum svæðum á veitinga- og skemmtistöðum. Þessi rými skulu aðgreind frá öðru rými staðanna með þeim hætti að loftstreymi á milli sé í lágmarki, t.d. með veggjum eða gleri, og tryggja skal fullnægjandi loftræstingu í samræmi við reglur sem heilbrigðisráðherra setur, sbr. 6. mgr. Sala eða afgreiðsla veitinga er ekki heimil á svæðum þar sem reykingar eru leyfðar samkvæmt þessari málsgrein.