Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 503. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1347  —  503. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum.

Frá Jóni Bjarnasyni.    Við 9. gr.
     a.      Á eftir orðunum „Eftirlitsmönnum Vegagerðarinnar er“ í 2. efnismgr. komi: í samstarfi við lögreglu.
     b.      4. efnismgr. orðist svo:
                  Ökumanni farmflutninga- eða hópbifreiðar er skylt að stöðva ökutæki þegar stöðvunarmerki er gefið, sbr. 2. mgr. Ökumanni er skylt að hlíta því að eftirlitsmaður Vegagerðarinnar í samstarfi við lögreglu skoði stærð, heildarþyngd og ásþunga ökutækis, sem og hleðslu þess, frágang og merkingu farms, og veita skal aðgang að upplýsingum sem varðveittar eru í ökurita ökutækis, á ökuritakorti eða með öðrum hætti.