Fjarvistarleyfi 133. þingi, 26. fundi 14., gert 4 13:45

Ásta R. Jóhannesdóttir, 4. þm. Reykv. s.,

Dagný Jónsdóttir, 8. þm. Norðaust.,

Guðrún Ögmundsdóttir, 3. þm. Reykv. n.,

Jóhann Ársælsson, 2. þm. Norðvest.,

Kjartan Ólafsson, 8. þm. Suðurk.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 2. þm. Suðvest.,

Sigurrós Þorgrímsdóttir, 11. þm. Suðvest.,

Össur Skarphéðinsson, 1. þm. Reykv. n.