Fundargerð 133. þingi, 19. fundi, boðaður 2006-11-02 13:30, stóð 13:30:02 til 17:06:14 gert 3 8:39
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

19. FUNDUR

fimmtudaginn 2. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Íslensk málnefnd.

[13:31]

Málshefjandi var Mörður Árnason.


Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög, 1. umr.

Stjfrv., 58. mál (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.). --- Þskj. 58.

[13:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:58]

Útbýting þingskjala:


Almenn hegningarlög og skaðabótalög, 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 21. mál (ærumeiðingar og hækkun miskabóta). --- Þskj. 21.

[15:58]

[17:05]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1.--5. og 7.--8. mál.

Fundi slitið kl. 17:06.

---------------